Stappen route 3

Exameninstrumenten extern laten valideren? Het stappenplan voor route 3 wijst je de weg.

Route 3 gaat over het extern laten valideren van exameninstrumenten

Uit route 3 kunnen 2 soorten valide exameninstrumenten voortkomen:

  1. valide exameninstrumenten met vaste examenopdrachten
  2. valide exameninstrumenten met examenopdrachten + instructie voor scholen om zelf opdrachten (deels) te vervangen.

Valide exameninstrumenten met examenopdrachten + instructie worden ook vaak ‘kaderexamen’ genoemd. Het gaat hier wel om kaderexamens incl. referentieopdracht, wanneer er geen referentieopdracht bij zit wordt het instrument als ‘hulpdocument’ beschouwd. Een hulpdocument kan geen valide exameninstrument worden.

In de overgangsperiode is route 3 nog niet toegankelijk totdat er autoriteiten zijn die externe validering kunnen uitvoeren (Begin 2018). Je kan je wel alvast voorbereiden op route 3. Dit lees je ook terug in het stappenplan.

Stappenplan voor het extern laten valideren van exameninstrumenten voor kwalificatie x
Als de school kiest voor het extern laten valideren van exameninstrumenten worden de volgende stappen gezet in route 3:

Stappen Acties
Stap 1 Kies ervoor om een valide exameninstrument extern te laten valideren.
Stap 2 Construeer het exameninstrument volgens de wettelijke eisen. Gebruik hierbij de producteisen uit de norm, daar wordt het exameninstrument bij de externe validering aan getoetst.
Stap 3 Neem contact op met een autoriteit die is aangewezen om exameninstrumenten extern te laten valideren en biedt het exameninstrument aan ter externe validering.
  Stappen nadat het instrument extern gevalideerd is
Stap 4 Is het extern gevalideerde exameninstrument:

  • een valide exameninstrumenten met vaste examenopdrachten: ga naar stap 7.
  • een valide exameninstrumenten met examenopdrachten + instructie om zelf opdrachten (deels) te vervangen: ga naar stap 5.
Stap 5
  • Zet je het valide exameninstrument 1 op 1 in met meegeleverde opdrachten? Ga naar stap 7.
  • Wil je de examenopdracht vervangen? Doe dit volgens de  meegeleverde instructie. Het exameninstrument wordt ‘valide onder voorbehoud’. In deze publicatie lees je hoe dit werkt.
Stap 6 Laat de examencommissie verifiëren dat de vervangen examenopdracht tot stand is gekomen conform instructie en er wederom sprake is van een instrument dat aan de producteisen van de norm voor valide exameninstrumenten voldoet.
Stap 7 Zorg ervoor dat de keuze voor route 3 voor kwalificatie x herleidbaar is. De school bepaalt zelf op welke wijze dit wordt gedaan. De publicatie Routes kiezen en verantwoorden geeft hiervoor handvatten.
Stap 8 De examencommissie stelt het exameninstrument vast
Stap 9 Het valide exameninstrument kan worden ingezet bij examinering.

Let op: als je wil wijzigen aan een valide exameninstrument met een vaste examenopdracht dan moet dat via de routes. Wil je dit doen, volg dan de werkafspraken die hierover gemaakt zijn.

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.