Stappen route 2

Als school zelf exameninstrumenten construeren? Doe dit volgens de afspraken zoals beschreven in de publicatie 'Stappen route 2'.

Route 2 gaat over het zelf of samen met andere scholen construeren van een exameninstrument binnen de collectieve afspraken. Route 2 staat alleen open voor de ondertekenaars hiervan (leden van de MBO Raad en NRTO).

Voorheen spraken we op deze pagina over een rating voor elke kwalificatie: een A,B of C-rating. Vanwege de doorontwikkeling van route 2 communiceren we de rating niet meer. Alle kwalificaties met een A of B-rating vallen nu in de categorie ‘Toegang tot route 2’ en alle kwalificaties met een C-rating vallen nu in de categorie ‘Geen toegang tot route 2’. 

Stappenplan route 2 voor kwalificatie x
Als scholen in route 2 zelf valide exameninstrumenten construeren, volgen zij de afspraken in route 2. In het document ‘Stappen route 2‘ is beschreven wat de afspraken zijn en wordt aan de hand van een aantal stappen toegelicht waar een school in route 2 aan moet voldoen. Het gaat over de totstandkoming van zowel exameninstrumenten voor beroepsgerichte instellingsexamens als instellingsexamens voor generieke eisen Nederlands en Engels. Alleen wanneer alle stappen in dit document worden gevolgd, kan een school komen tot een valide exameninstrument in route 2.

Totstandkoming stappenplan
Dit document is op initiatief van de kwartiermaker Validering Examens MBO tot stand gekomen. Daarvoor is samengewerkt met een afvaardiging van verschillende mbo-scholen. Ook hebben enkele examenleveranciers meegekeken.

Toelichting gebruik stappenplan
De afspraken binnen route 2 hebben betrekking op zowel het proces van construeren en vaststellen als op de inhoud van het exameninstrument, het product. Daarbij geldt dat een deel van de afspraken schoolbreed ingevuld kan worden en een deel van de afspraken specifiek per exameninstrument invulling krijgt. Dit is mede afhankelijk van de wijze waarop een mbo-school het constructieproces heeft ingericht. Scholen bepalen zelf hoe zij de stappen organiseren binnen de school. De inhoud ‘het wat’ van de stappen moet geborgd zijn.

De stappen (toelichting op de stappen vind je in het document Stappen route 2)
Stap 1: Borg collectieve afspraken route 2
Stap 2: Controleer toegang/geen toegang route 2
Stap 3: Controleer context kwalificatie
Stap 4: Controleer beschikbaarheid servicedocument
Stap 5: Controleer producteisen norm voor valide exameninstrumenten

NB. Voor de ontwikkeling van instellingsexamens Nederlands/Engels kunnen stap 2 en 3 overgeslagen worden.

Werkafspraken over wijzigen van valide exameninstrumenten
Wijzigingen aan valide instrumenten uit route 2 kunnen volgens de afspraken in route 2 doorgevoerd worden om weer te komen tot een valide instrument. Lees hier meer over in de werkafspraken die hierover gemaakt zijn.

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.