Stappen route 2

Als school zelf exameninstrumenten construeren? Het stappenplan voor route 2 wijst je de weg.

Route 2 gaat over het zelf of samen met andere scholen construeren van een exameninstrument binnen de collectieve afspraken. Route 2 staat alleen open voor de ondertekenaars hiervan (leden van de MBO Raad en NRTO).

Voorheen spraken we op deze pagina over een rating voor elke kwalificatie: een A,B of C-rating. Vanwege de doorontwikkeling van route 2 communiceren we de rating niet meer. Alle kwalificaties met een A of B-rating vallen nu in de categorie ‘Toegang tot route 2’ en alle kwalificaties met een C-rating vallen nu in de categorie ‘Geen toegang tot route 2’. Lees hier meer over de doorontwikkeling van route 2. 

Stappenplan route 2 voor kwalificatie x
Als de school in de structurele situatie kiest voor het zelf construeren van een exameninstrument binnen de collectieve afspraken, worden de volgende stappen gezet:

Stappen Acties
Stap 1 Kies ervoor een exameninstrument zelf te construeren binnen de collectieve afspraken.
Stap 2 Kies je route 2 voor het ontwikkelen voor beroepsspecifieke eisen, ga dan naar stap 3,  Of construeer je voor generieke eisen (instellingsexamen nl/eng) ga dan naar stap 4.
Stap 3 Controleer in het kwalificatie-overzicht route 2 of de kwalificatie toegang heeft tot route 2.

Toegang (voorheen A- en B-rating) – Voor kwalificaties waarbij staat vermeld ‘toegang tot route 2’, kan route 2 worden vervolgd. Voor de generieke eisen Nederlands en Engels kan route 2 voor alle kwalificaties vervolgd worden. Ga door naar stap 4.

Geen Toegang (voorheen C-rating) – Het is voor kwalificaties die geen toegang hebben tot route 2 te complex (lees hier hoe dat bepaald is) om via route 2 te komen tot een valide exameninstrument. Deze kwalificaties kunnen niet door in route 2, maar kunnen terecht in route 1 (als er inkoop mogelijks is) of route 3.

Stap 4 Bij het construeren van het exameninstrument:

  • pas de collectieve afspraken toe
  • pas de producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten toe bij het construeren van het exameninstrument
  • gebruik de proces- en organisatie-eisen uit de norm voor valide exameninstrumenten als referentie voor de operationalisering van de collectieve afspraken voor het construeren en vaststellen van exameninstrumenten.
  • gebruik de verplichte valideringslijst voor het construeren van het exameninstrument in route 2 (naar verwachting januari 2018 beschikbaar).
  • Indien beschikbaar: gebruik een openbaar servicedocument. In het kwalificatie-overzicht route 2 staan per kwalificatie de beschikbare servicedocumenten.  

Alleen voor generieke eisen NL/Eng geldt:

  • gebruik de quickscan (begin 2018 beschikbaar).
Stap 5 Zorg ervoor dat de keuze voor route 2 voor kwalificatie x herleidbaar is. De school bepaalt zelf op welke wijze dit wordt gedaan. De publicatie Routes kiezen en verantwoorden geeft hiervoor handvatten.
Stap 6 De examencommissie stelt het exameninstrument vast
Stap 7 Het valide exameninstrument kan worden ingezet bij examinering

Let op: Wijzigingen aan valide instrumenten uit route 2 kunnen volgens de afspraken in route 2 doorgevoerd worden om weer te komen tot een valide instrument. Lees hier meer over in de werkafspraken die hierover gemaakt zijn.

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.