Stappen route 1

Exameninstrumenten inkopen? Het stappenplan voor route 1 wijst je de weg.

Route 1 gaat over de inkoop van exameninstrumenten bij een gecertificeerde instantie
Uit route 1 kunnen 2 soorten valide exameninstrumenten voortkomen:

  1. valide exameninstrumenten met vaste examenopdrachten
  2. valide exameninstrumenten met examenopdrachten + instructie voor scholen om zelf opdrachten (deels) te vervangen.

Valide exameninstrumenten met examenopdrachten + instructie worden ook vaak ‘kaderexamen’ genoemd. Het gaat hier wel om kaderexamens incl. referentieopdracht, wanneer er geen referentieopdracht bij zit wordt het instrument als ‘hulpdocument’ beschouwd. Een hulpdocument kan geen valide exameninstrument worden.

Stappenplan inkoop van exameninstrumenten voor kwalificatie x
Als de school in de structurele situatie voor inkoop bij een gecertificeerde instantie kiest, worden de volgende stappen gezet:

Stappen Acties
Stap 1 Kies ervoor om een valide exameninstrument in te kopen bij een gecertificeerde instantie. Bij de gecertificeerde instantie koop je:

  • Valide exameninstrumenten met vaste examenopdrachten: ga naar stap 4.
  • Valide exameninstrumenten met examenopdrachten + instructie voor scholen om zelf opdrachten (deels) te vervangen: ga naar stap 2

Let op: in de overgangsperiode verdient het aanbeveling om in te kopen bij een instantie die het voornemen heeft om zich te laten certificeren. Vraag dit na bij de betreffende instantie.

Stap 2 Toepassen valide exameninstrumenten:

  • Zet je het valide exameninstrument 1 op 1 in met meegeleverde opdrachten? Ga naar stap 4.
  • Wil je de examenopdracht (deels) vervangen? Doe dit volgens de meegeleverde instructie. Het exameninstrument wordt ‘valide onder voorbehoud’. In deze publicatie lees je hoe dit werkt.
Stap 3 Laat de examencommissie verifiëren dat de vervangen examenopdracht tot stand is gekomen conform instructie en er wederom sprake is van een instrument dat aan de producteisen van de norm voor valide exameninstrumenten voldoet.
Stap 4 De examencommissie stelt het exameninstrument vast.
Stap 5 Zorg ervoor dat de keuze voor route 1 voor kwalificatie x herleidbaar is. De school bepaalt zelf op welke wijze dit wordt gedaan. De publicatie Routes kiezen en verantwoorden geeft hiervoor handvatten.
Stap 6 Het valide exameninstrument kan worden ingezet bij examinering.

Liever als school zelf een exameninstrument construeren? Volg dan het stappenplan van route 2 of het stappenplan route 3.

Tip: kijk in het overzicht exameninstrumentmbo.nl voor een overzicht van examenleveranciers en examenproducten per kwalificatie.

Let op: als je wil wijzigen aan een valide exameninstrument met een vaste examenopdracht dan moet dat via de routes. Wil je dit doen, volg dan de werkafspraken die hierover gemaakt zijn. 

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.