Kwalificatie-overzicht route 2

Niet met iedere kwalificatie heeft toegang tot route 2. In het Kwalificatie-overzicht route 2 is zichtbaar welke kwalificaties wel toegang hebben en welke niet. Ook staan in het overzicht de servicedocumenten en informatie over de invloed van de beroepscontext op de examinering. Beide zijn van belang bij het volgen van de afspraken in route 2.

Voorheen spraken we op deze pagina over een rating voor elke kwalificatie: een A,B of C-rating. Vanwege de doorontwikkeling van route 2 communiceren we de rating niet meer. Alle kwalificaties met een A of B-rating vallen nu in de categorie ‘Toegang tot route 2’ en alle kwalificaties met een C-rating vallen nu in de categorie ‘Geen toegang tot route 2’. 

Waar gaat de toegang van een kwalificatie tot route 2 over?
Het mbo werkt met kwalificaties, daarin zijn de eisen waaraan een student moet voldoen om zijn diploma te behalen beschreven. Onderwijs en examinering in een school zijn hierop gebaseerd. Uit onderzoek is gebleken dat het voor de ene kwalificatie complexer is om te komen tot een exameninstrument dan voor de andere kwalificatie. Dit komt bijvoorbeeld omdat de inhoud van sommige kwalificaties (erg) specifiek is omschreven en van andere kwalificaties (erg) generiek. Er is methodiek ontwikkeld op basis waarvan wordt bepaald hoe complex het is om zelf een exameninstrument te construeren voor een kwalificatie.

Alle kwalificaties zijn met deze methodiek geanalyseerd, de kwalificaties die bestempeld zijn zeer complex mogen route 2 niet doorlopen. In het onderstaande kwalificatie-overzicht staat vermeld voor welke kwalificaties wat geldt:

Toegang – Voor kwalificaties waarbij staat vermeld ‘toegang tot route 2’, kan route 2 worden vervolgd. Voor de generieke eisen Nederlands en Engels kan route 2 voor alle kwalificaties vervolgd worden.

Geen Toegang – Het is voor kwalificaties die geen toegang hebben tot route 2 te risicovol om via route 2 te komen tot een valide exameninstrument. Deze kwalificaties kunnen niet door in route 2, maar kunnen terecht in route 1 (als er inkoop mogelijks is) of route 3.

Meer lezen over de methodiek die gebruikt is om te komen tot deze verdeling? Lees hierover in deze publicatie

Servicedocumenten
In route 2 dienen scholen servicedocumenten te gebruiken die hen helpen bij het construeren van het exameninstrument. In het kwalificatie-overzicht zijn de servicedocumenten geselecteerd waar het om gaat. Deze servicedocumenten zijn in afstemming met de scholen door de MBO Raad aan het overzicht toegevoegd. Heb je zelf een relevant servicedocument wat je graag aan het overzicht toe zou willen voegen? Neem dan contact op met de Btg-adviseur die verantwoordelijk is voor de betreffende sector.

Invloed van beroepscontext
Tijdens de analyse van de kwalificaties is naar voren gekomen dat wanneer de beroepscontext veel invloed heeft op de kwalificatie-eisen dat een complicerende factor is bij het construeren van exameninstrumenten. Vandaar dat in route 2 extra aandacht hieraan wordt besteed. In het verplicht te gebruiken document ‘Stappen route 2‘ worden scholen gevraagd om de beroepscontext te duiden en met het beroepenveld afwegingen te maken om te komen tot een exameninstrument. Dit hoeft een school alleen te doen als voor de betreffende kwalificatie in het kwalificatie-overzicht is vermeld dat de context ‘veel invloed’ heeft.  

Actualisatie
Op deze pagina vind je altijd het meest actuele overzicht van alle kwalificaties en hun toegang tot route 2. Daarbij staan ook de openbare servicedocumenten die je gebruikt in route 2. De nieuwste dataset is van april 2018. Er zal voor 1 augustus 2018 (einde overgangsperiode) geen actualisatie meer volgen.

Totaaloverzicht kwalificaties
Hieronder vind je het totaaloverzicht van alle kwalificaties met het onderscheid toegang/geen toegang route 2, inzicht in openbaar toegankelijke servicedocumenten en informatie over de invloed van context.

Overzicht per sector
Overzicht per sector met daarin onderscheid toegang/geen toegang, inzicht in openbaar toegankelijke servicedocumenten en informatie over de invloed van context.

Overzicht van de kwalificaties die geen toegang hebben tot route 2
Op dit moment zijn er 11 kwalificaties die geen toegang hebben tot route 2. Hier kun je ze bekijken in 1 overzicht.

Tip: zoeken binnen de overzichten naar een kwalificatie? Druk SHIFT F op het toetsenbord in en vul in het zoekveld de naam van jouw kwalificatie of crebocode in.

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.