Wetgeving

Wetsvoorstel Examencommissies aangenomen door Tweede Kamer

9 feb , 2017  

De minister van OCW heeft begin 2016 in de Tweede Kamer een aantal maatregelen aangekondigd om de kwaliteit van het mbo onderwijs verder te verbeteren. Naast de uitwerking van het advies voor extern valideren van examenproducten, heeft zij een voorstel ingediend voor een wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) inzake aanscherping van de eisen met betrekking tot examencommissies. Het advies “Drie routes naar een valide examenproduct” is door de minister meegestuurd als onderdeel van de besluitvorming. lees meer..

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.