Werking routes

Certificerende en validerende autoriteiten bekend

19 dec , 2017  

Straks kunnen scholen via drie routes tot valide exameninstrumenten komen. Om route 1 en route 3 open te kunnen stellen zijn er (onafhankelijke) certificerende autoriteiten nodig die zowel instanties (bijv. examenleveranciers) kunnen gaan certificeren, danwel exameninstrumenten kunnen gaan valideren. In oktober deed de kwartiermaker de oproep aan certificerende autoriteiten om hun interesse te melden. In dit artikel lees je meer over het selectieproces n.a.v. die oproep en worden de autoriteiten die zijn gaan certificeren en valideren bekend gemaakt. lees meer..

Werking routes

Doorontwikkeling route 2

2 nov , 2017  

We zijn nu 1,5 jaar onderweg met het bouwen aan de routes naar valide exameninstrumenten. De daadwerkelijke uitvoer van de routekaart komt dichterbij. De stuurgroep Examenagenda heeft de oproep gedaan tot het vereenvoudiging van de afspraken in route 2. In dit artikel wordt toegelicht wat die vereenvoudiging betekent, welke afspraken straks gelden voor route 2 en hoe de doorontwikkeling eruit ziet. OCW is akkoord met de voorgestelde doorontwikkeling. lees meer..

Werking routes

Vooraankondiging regiobijeenkomsten validering

26 sep , 2017  

Afgelopen tijd zijn er aardig wat meters gemaakt in de realisatie van de drie routes naar valide exameninstrumenten. In november praten we jullie graag bij over de laatste stand van zaken, lopen we een aantal onderwerpen op inhoud door en gaan we in gesprek over de uitwerking van de routes bij jullie in de scholen. Met dit bericht stellen we jullie vast op de hoogte zodat je daar in je agenda rekening mee kunt houden. lees meer..

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.