Werking routes

Mag ik niet wijzigen in valide exameninstrumenten?

26 apr , 2018  

In november 2017 werd door de kwartiermaker de publicatie ‘Toepassen van valide exameninstrumenten’ gedeeld. Deze publicatie bevat de werkafspraken waaraan scholen zich moeten houden als het gaat over het inzetten van valide exameninstrumenten en het eventueel wijzigen of aanvullen van deze instrumenten. Naderhand zijn er veel vragen gesteld over waarom de afspraken zo beschreven zijn. In dit artikel geven we daar toelichting op. lees meer..

Werking routes

School, heb je beschikking over valide exameninstrumenten op de invoeringsdatum?

25 jan , 2018  

Het streven is dat vanaf augustus 2018 alle scholen valide exameninstrumenten inzetten voor de examinering van herziene kwalificaties. Dat betekent dat vanaf dat moment ook exameninstrumenten die al zijn ingekocht of zelf zijn geconstrueerd valide moeten zijn. Per route wordt toegelicht hoe deze bestaande exameninstrumenten valide worden. Scholen en examenleveranciers kunnen nu al aan de slag en zich voorbereiden op het invoeringsmoment. lees meer..

Werking routes

Certificerende en validerende autoriteiten bekend

19 dec , 2017  

Straks kunnen scholen via drie routes tot valide exameninstrumenten komen. Om route 1 en route 3 open te kunnen stellen zijn er (onafhankelijke) certificerende autoriteiten nodig die zowel instanties (bijv. examenleveranciers) kunnen gaan certificeren, danwel exameninstrumenten kunnen gaan valideren. In oktober deed de kwartiermaker de oproep aan certificerende autoriteiten om hun interesse te melden. In dit artikel lees je meer over het selectieproces n.a.v. die oproep en worden de autoriteiten die zijn gaan certificeren en valideren bekend gemaakt. lees meer..

Werking routes

Doorontwikkeling route 2

2 nov , 2017  

We zijn nu 1,5 jaar onderweg met het bouwen aan de routes naar valide exameninstrumenten. De daadwerkelijke uitvoer van de routekaart komt dichterbij. De stuurgroep Examenagenda heeft de oproep gedaan tot het vereenvoudiging van de afspraken in route 2. In dit artikel wordt toegelicht wat die vereenvoudiging betekent, welke afspraken straks gelden voor route 2 en hoe de doorontwikkeling eruit ziet. OCW is akkoord met de voorgestelde doorontwikkeling. lees meer..

Werking routes

Vooraankondiging regiobijeenkomsten validering

26 sep , 2017  

Afgelopen tijd zijn er aardig wat meters gemaakt in de realisatie van de drie routes naar valide exameninstrumenten. In november praten we jullie graag bij over de laatste stand van zaken, lopen we een aantal onderwerpen op inhoud door en gaan we in gesprek over de uitwerking van de routes bij jullie in de scholen. Met dit bericht stellen we jullie vast op de hoogte zodat je daar in je agenda rekening mee kunt houden. lees meer..

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.