Voortgang

Update certificering examenleveranciers

5 jul , 2018  

In route 1 komen scholen tot valide exameninstrumenten door inkoop bij gecertificeerde examenleveranciers. De examenleveranciers zetten zich volop in om gecertificeerd te worden. In de nieuwsbrief van juni informeerden we je over de voortgang van de certificering. Dit artikel geeft een update. Er zijn de afgelopen weken gecertificeerde leveranciers bijgekomen. lees meer..

Voortgang

Afspraken validering examens mbo: ondertekening 2 juli

14 jun , 2018  

Het gebruik van de drie routes naar valide exameninstrumenten wordt verankerd in afspraken met het mbo-veld. Eerder informeerden we je over de uitwerking van de afspraken. De afspraken zijn inmiddels door de ondertekenaars afgestemd met hun achterban en staan definitief op papier. De handtekeningen kunnen gezet worden. Dit is gepland op 2 juli. In dit artikel lees je meer over de afspraken. lees meer..

Voortgang

Invoeringsmoment validering: 1 augustus 2018

14 jun , 2018  

1 augustus 2018 is het zover: vanaf dan werken scholen met valide exameninstrumenten volgens de drie routes. Dit betekent dat scholen vanaf dat moment bij examinering van herziene kwalificaties alleen valide exameninstrumenten inzetten. Eerder werd  de datum 1 augustus 2018 al gecommuniceerd als streefdatum voor dit ‘invoeringsmoment’. Deze datum blijft het moment waar naartoe gewerkt wordt. Alle seinen hiervoor staan op groen. lees meer..

Voortgang

Certificering examenleveranciers in volle gang

14 jun , 2018  

In route 1 komen scholen tot valide exameninstrumenten door inkoop bij gecertificeerde examenleveranciers. De examenleveranciers zetten zich nu volop in om gecertificeerd te worden. De eerste leveranciers zijn al gecertificeerd. En veel examenleveranciers zitten in het certificeringsproces om nog voor 1 augustus gecertificeerd te zijn. lees meer..

Voortgang

Voortgang afspraken valide exameninstrumenten mbo

25 jan , 2018  

Het gebruik van de drie routes naar valide exameninstrumenten wordt verankerd in afspraken met het mbo-veld. Eerder informeerden we je over de voorkeur voor het maken van afspraken ten opzichte van wet- en regelgeving. De afgelopen maanden is gewerkt aan het invulling geven van die afspraken. In dit artikel lees je meer over de voortgang en de totstandkoming van de afspraken. lees meer..

Voortgang

Stand van zaken uitwerking stappen route 2

25 jan , 2018  

De afgelopen maanden is er gewerkt aan de doorontwikkeling van route 2. Het doel is dat het gebruik van route 2 eenvoudiger wordt. Een onderdeel van deze doorontwikkeling is dat scholen bij het construeren van een exameninstrument een document gaan gebruiken waarin staat welke afspraken gelden voor route 2. Dit geldt voor alle kwalificaties waarmee in route 2 tot een valide exameninstrument gekomen kan worden. Eerder noemden we het document ‘valideringslijst’. Hier lees je meer over de stand van zaken van de ontwikkeling van het document ‘Stappen route 2’ en wanneer je deze kunt verwachten. lees meer..

Voortgang

Update valideringexamens.nl

19 dec , 2017  

Wie deze website nauwlettend in de gaten houdt, heeft gezien dat de site flink geactualiseerd is. Het moment dat de drie routes volledig begaanbaar zijn, komt steeds dichterbij. Zo ook het werken met de routes in de structurele situatie na de overgangsperiode. Dit zorgt ervoor dat de inhoud van de website aan vernieuwing toe was. Ook hebben we de FAQ aangepast aan de hand van de vragen die jullie ons toesturen en gesteld hebben tijdens de regiobijeenkomsten. lees meer..

Voortgang

Vooruitblik 2018 : drie volledig werkende routes

19 dec , 2017  

De overgangsperiode waarin de drie routes naar een valide exameninstrument worden gerealiseerd eindigt in augustus 2018. Het streven is dat aan het einde van de overgangsperiode, op 1 augustus 2018, scholen enkel valide exameninstrumenten inzetten bij examinering. In dit artikel lees je wat er gaat gebeuren 2018 om dit werkelijkheid te laten worden en wat je daarin kunt verwachten van de kwartiermaker. lees meer..

Voortgang

Afspraken over validering

26 sep , 2017  

Het gebruik van de drie routes naar valide exameninstrumenten moet verankerd worden. In plaats van het doorvertalen van het gebruik van de routes in wet- en regelgeving wil het ministerie van OCW deze verankering realiseren door het maken van afspraken met het mbo-veld. Net voor de zomer heeft de minister hier haar akkoord op gegeven. Nu kunnen de afspraken ook daadwerkelijk gemaakt worden, de kwartiermaker neemt hier het voortouw in. Wij spraken Bas Derks - plaatsvervangend directeur - en Simone de Ruijter - beleidsmedewerker - van de directie MBO, ministerie van OCW - over de voorkeur voor afspraken, hoe dit past bij de ingezette lijn van de Examenagenda en lichten toe hoe dit traject er de komende tijd uit ziet. lees meer..

Voortgang

Overgangsperiode ‘Drie routes naar een valide examenproduct’ van start!

5 sep , 2016  

Met het overnemen van het advies ‘Drie routes naar valide examenproduct’ heeft de minister van OCW het startsein gegeven om te bouwen aan een oplossing voor valide examenproducten in het mbo. De minister heeft Eric Jongepier als kwartiermaker aangesteld om samen met het onderwijsveld in een overgangsperiode drie manieren naar een valide examenproduct te realiseren. De overgangsperiode is nu gestart! Om te beginnen is de website www.valideringexamens.nl gelanceerd. In dit artikel lees je wat de overgangsperiode inhoudt, wat de aanpak van de kwartiermaker is voor de komende tijd, wat scholen kunnen doen en hoe je op de hoogte blijft. lees meer..

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.