Publicatie

Terugblik regiobijeenkomsten 2018

14 jun , 2018  

In mei en juni zijn er voor de laatste keer 5 regiobijeenkomsten geweest, ter voorbereiding op het invoeringsmoment van 1 augustus. In dit artikel delen we de presentatie van die bijeenkomsten, delen we links naar publicaties die antwoord geven op veelgestelde vragen en geven we terug wat ons is opgevallen aan de voorbereiding van scholen op het werken met valide exameninstrumenten. lees meer..

Publicatie

Toegang tot route 2 – actualisatie overzicht

26 apr , 2018  

Hierbij publiceren we het geactualiseerde overzicht waarin scholen kunnen zien of een kwalificatie toegang heeft tot route 2. Met route 2 kunnen scholen zelf exameninstrumenten ontwikkelen door de bijbehorende afspraken te volgen. Het grootste deel van de kwalificaties heeft toegang tot route 2, slechts 11 kwalificaties niet. Lees in dit artikel wat er geactualiseerd is en bekijk het kwalificatie-overzicht. lees meer..

Publicatie

Publicatie ‘Stappen route 2’

20 feb , 2018  

De afgelopen maanden is gewerkt aan de doorontwikkeling van route 2. In samenwerking met afgevaardigden van verschillende mbo-scholen, examenleveranciers, MBO Raad en NRTO is een publicatie ontwikkeld met daarin een uitwerking van alle stappen in route 2. Met de publicatie die we delen in dit artikel kunnen scholen aan de slag. lees meer..

Publicatie

Terugblik regiobijeenkomsten november

19 dec , 2017  

In november zijn er 5 regiobijeenkomsten geweest en is er een presentatie verzorgd op MBO City. De bijeenkomsten zijn erg goed bezocht. In dit artikel delen we de presentatie met toelichting, gaan we in op een aantal veelgestelde vragen en geven we terug wat ons opvalt aan de voorbereiding van scholen op de invoeringsdatum. lees meer..

Publicatie

Toepassing valide exameninstrumenten

2 nov , 2017  

Scholen kunnen via drie routes valide exameninstrumenten verkrijgen of ontwikkelen. Scholen geven aan dat ze niet altijd exameninstrumenten 1 op 1 inzetten voor examinering. Soms voegt de school zelf een examenopdracht toe of wordt de meegeleverde opdracht gewijzigd. Dit soort toepassingen hebben invloed op het ‘valide’ stempel op de exameninstrumenten. Hoe dit straks in de praktijk werkt, is in de notitie ‘Toepassing valide examen-instrumenten’ beschreven. lees meer..

Publicatie

Norm valide exameninstrumenten: proces- en organisatie-eisen

2 nov , 2017  

In de zomermaanden is samen met een vertegenwoordiging van examenleveranciers gewerkt aan de proces- en organisatie-eisen van de norm uit het beleidskader ‘Drie routes naar een valide examenproduct’. Deze eisen worden gebruikt om instanties (zoals examenleveranciers) te certificeren. In dit artikel vertellen we over de totstandkoming van de proces- en organisatie-eisen en kun je de publicatie met de eisen downloaden. De producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten is reeds gepubliceerd. lees meer..

Publicatie

Al de producteisen uit de norm bestudeerd?

26 sep , 2017  

Voor de zomer is met verschillende partijen gewerkt aan de producteisen van de norm uit het beleidskader ‘Drie routes naar een valide examenproduct’. Deze uitwerking liep congruent met de uitwerking van het nieuwe Onderzoekskader 2017 van de Inspectie van het Onderwijs. Bekijk hieronder de publicatie van de producteisen. lees meer..

Publicatie

Norm valide exameninstrumenten: Producteisen

29 jun , 2017  

In de afgelopen maanden is met verschillende partijen gewerkt aan de producteisen van de norm uit het beleidskader ‘Drie routes naar een valide examenproduct’. Deze uitwerking liep synchroon met de uitwerking van het nieuwe Onderzoekskader 2017 van de Inspectie van het Onderwijs. In dit artikel vertellen we over de totstandkoming van de producteisen en kun je de producteisen downloaden. De andere onderdelen van de norm, de proceseisen en organisatie eisen, worden tijdens en na de zomer uitgewerkt en vervolgens gepubliceerd. lees meer..

Publicatie

Actualisatie rating t.b.v. route 2 eind mei

9 feb , 2017  

Scholen die in route 2 zelf examenproducten willen ontwikkelen, krijgen te maken met de rating per kwalificatie. Elke kwalificatie heeft een A, B of een C-rating. De rating bepaalt vervolgens hoe en of je route 2 kunt vervolgen. In de zomer van 2016 is voor alle kwalificaties een rating bepaald en gepubliceerd. Dit overzicht wordt in de komende maanden geactualiseerd. Eind mei zal het geactualiseerde overzicht gepubliceerd worden. De actualisatie kan als gevolg hebben dat de rating wijzigt. lees meer..

Publicatie

Grip op de routekaart

8 dec , 2016  

De overgangsperiode is gestart. In deze periode worden de routes naar een valide examenproduct begaanbaar gemaakt. De overgangsperiode duurt maximaal twee jaar. In deze periode kunnen scholen aan de slag gaan met de aangepaste routekaart.  Maar wat betekent dat? Wat kan een school nu al doen? Lees erover in de publicatie ‘Grip op de routekaart’.  lees meer..

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.