Informatievoorziening

De nieuwe website van exameninstrumentenmbo is nu live!

29 jun , 2017  

De Servicepunten IHKS en examinering mbo (onderdeel van de MBO Raad) hebben samen een website ontwikkeld voor scholen: www.exameninstrumentenmbo.nl. Deze nieuwe website geeft een overzicht van alle in te kopen examenproducten voor kwalificaties en keuzedelen. Ook wordt per kwalificatie aangegeven welke routes 'in het kader van de validering van examenproducten' te bewandelen zijn. Wij spraken met Nelleke Lafeber van de MBO Raad over deze nieuwe website. lees meer..

Informatievoorziening

Bereiden scholen zich al voor op validering?

29 jun , 2017  

Het antwoord daarop is ja! De informatie die nu beschikbaar is, leent zich ervoor om te onderzoeken wat voor impact het werken met de routekaart en de bijbehorende verantwoording op de school gaat hebben. In de vorige mailing vroegen we lezers om met ons te delen hoe zij zich nu aan het voorbereiden waren. lees meer..

Informatievoorziening

Geactualiseerd rating-overzicht beschikbaar

23 mei , 2017  

Scholen die in route 2 zelf examenproducten willen ontwikkelen, krijgen te maken met de rating per kwalificatie. Elke kwalificatie heeft een A, B of een C-rating. De rating bepaalt vervolgens hoe en of je route 2 kunt vervolgen. Afgelopen maanden is gewerkt aan de actualisatie van het rating-overzicht. Kwalificaties die al beoordeeld waren, zijn opnieuw tegen het licht gehouden en in sommige gevallen van een nieuwe rating voorzien. Daarbij zijn nieuwe kwalificaties beoordeeld en ook van een rating voorzien. Bekijk het overzicht en zie welke rating jouw kwalificaties gekregen hebben. Let op: het overzicht van augustus 2016 vervalt bij deze. lees meer..

Informatievoorziening

Toegang tot de inkoop van examenproducten in route 1

11 mei , 2017  

Met de introductie van de drie routes vindt de kwartiermaker het van belang om na te kunnen gaan hoe de toegankelijkheid tot route 1 geborgd is. Kan elke school altijd alle examenproducten inkopen bij elke examenleverancier? En wat als er verschillen zijn in toegang? Wat als de prijs van de producten niet voor alle scholen (klanten) hetzelfde is? Wat betekent dat voor de toegankelijkheid de route? In dit artikel lees je meer over deze vragen, de eerste antwoorden en het vervolg. Heb je ervaringen met dit onderwerp, dan horen wij daar graag meer over. lees meer..

Informatievoorziening

Nieuwe regeling standaarden examenkwaliteit mbo gepubliceerd

11 mei , 2017  

Op 4 april is de Regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2017 gepubliceerd in de staatscourant. Deze treedt in werking op 1 augustus 2017. Op dat moment vervalt de bestaande Regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2012. Met deze nieuwe regeling worden de landelijke standaarden voor de examenkwaliteit van examens en de bijbehorende normering gewijzigd. Die geven samen de vereiste basiskwaliteit aan op het kwaliteitsgebied examinering en diplomering. lees meer..

Informatievoorziening

Voorbereiden op werken met valide examenproducten: welke keuzes maak jij?

11 mei , 2017  

Op welke wijze bereid jij (of jouw school) je voor op het werken met valide producten? De kwartiermaker is benieuwd welke keuzes scholen in deze fase maken bijvoorbeeld ten aanzien van het inkopen van examenproducten, wat de verwachting is van de impact van het werken met valide producten en wat de informatiebehoefte is ten aanzien van dit onderwerp. lees meer..

Informatievoorziening

Update van de kwartiermaker

11 mei , 2017  

Er wordt hard gewerkt aan de uitwerking van de aandachtspunten uit het beleidskader ‘Drie routes naar een valide examenproduct’. In dit artikel lees je over de laatste stand van zaken. De kwartiermaker vertelt over het werk dat momenteel wordt gedaan, wie daarbij betrokken zijn en wat de komende tijd verwacht kan worden aan resultaten. lees meer..

Informatievoorziening

Wat houdt scholen op dit moment bezig omtrent validering?

9 feb , 2017  

Dinsdag 17 januari is er een leg-uit-bijeenkomst georganiseerd door het Servicepunt examinering mbo. Wij waren erbij om toelichting te geven op de drie routes die leiden naar valide examenproducten en om de laatste stand van zaken te bespreken. De officiële contactpersonen examinering van de scholen waren aanwezig. In dit artikel een korte terugblik op de vragen die gesteld zijn en een beeld van waar de scholen mee bezig zijn in de voorbereiding op het werken met valide examenproducten. lees meer..

Informatievoorziening

Aanvullende acties B-rating

9 feb , 2017  

In de nieuwsbrief van 8 december 2016, informeerden wij al over de uitwerking van de aanvullende acties die nodig zijn om te komen tot valide examenproducten bij route 2 (zelf ontwikkelen) voor kwalificaties met een B-rating. In een aantal werkbijeenkomsten met vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen zijn we tot een concrete oplossingsrichting gekomen. In dit artikel worden de uitkomsten van deze bijeenkomsten op hoofdlijnen toegelicht. lees meer..

Informatievoorziening

Uitwerking producteisen t.b.v. norm voor valide examenproducten

9 feb , 2017  

De kwartiermaker staat voor de opdracht om samen met het mbo-veld de norm uit het advies ‘Drie routes naar een valide examenproduct’ uit te werken. De norm bestaat onder andere uit een set producteisen waar een examenproduct aan moet voldoen om valide te worden. Het uitgangspunt is dat de producteisen van de norm congruent is met de kaders van de Inspectie van het Onderwijs. In dit artikel vertellen we over de aanpak van de kwartiermaker, die hierin onder andere samenwerkt met de Inspectie. lees meer..

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.