Advies validering

Terugblik bijeenkomsten ‘Drie routes naar een valide examenproduct’

27 okt , 2016  

In september en oktober zijn er bijeenkomsten geweest waarin geïnteresseerden uit het bekostigd en niet-bekostigd onderwijs, maar ook de examenleveranciers uitgenodigd waren om bijgepraat te worden over het advies en het plan om van daaruit naar drie begaanbare routes te werken. Reacties: “helder verhaal”, “dat vraagt nog wel wat voorbereiding”, “wat gaat dat kosten”, “het is eigenlijk niet veel anders dan we nu al doen”.   lees meer..

Advies validering

Summa College onderzoekt impact werken met valide examenproducten

27 okt , 2016  

Hans Bataille is adviseur examinering bij het Summa College. Hij nam in augustus kennis van de dataset met kwalificaties en de bijbehorende rating voor route 2. Van daaruit is hij gestart met een impactanalyse binnen het college. In dit artikel vertelt hij over de eerste stappen die Summa College zet bij het van start gaan van de overgangsperiode. lees meer..

Advies validering

Video: drie routes naar een valide examenproduct

19 aug , 2016  

Het advies 'Drie routes naar een valide examenproduct' is door de minister overgenomen. In de video worden de drie routes kort toegelicht en wordt verteld op welke wijze de komende tijd in een overgangsperiode toegewerkt wordt naar een situatie waarin alle drie de routes begaanbaar zijn. lees meer..

Advies validering

Advies ‘Drie routes naar een valide examenproduct’ overgenomen door OCW

8 jun , 2016  

De regieorganisatie Herziening MBO heeft in mei 2016  het advies ‘Drie routes naar een valide examenproduct’ aangeboden aan de minister van OCW. De minister neemt het advies integraal over en geeft daarmee het startsein om een overgangsperiode in te richten en vanaf augustus 2016 samen met het onderwijsveld toe te werken naar de structurele situatie. De minister zal voor de inrichting van de overgangsperiode tijdig een kwartiermaker benoemen. lees meer..

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.