Publicatie

Terugblik regiobijeenkomsten november

19 dec , 2017  

In november zijn er 5 regiobijeenkomsten geweest en is er een presentatie verzorgd op MBO City. De bijeenkomsten zijn erg goed bezocht. In dit artikel delen we de presentatie met toelichting, gaan we in op een aantal veelgestelde vragen en geven we terug wat ons opvalt aan de voorbereiding van scholen op de invoeringsdatum.

Presentatie regiobijeenkomsten

Tijdens de regiobijeenkomsten werd een presentatie getoond. De presentatie omvat een algemeen deel waarin de achtergrond en stand van zaken van de validering van exameninstrumenten besproken wordt. Daarna volgt een deel dat verdieping geeft op route 1 en 3, en tot slot volgt een deel dat verdieping geeft op route 2. Bij alle sheets is toelichting in de speakernotes geschreven. Wil je graag teruglezen wat er tijdens de bijeenkomsten besproken is? Download de presentatie dan hier.Veelgestelde vragen

Een aantal vragen die tijdens de bijeenkomsten gesteld werden, zijn hieronder uitgelicht. Door op de vraag te klikken kom je bij alle vragen en antwoorden terecht van dit lijstje.

Scholen bereiden zich voor op het invoeringsmoment

De validering van exameninstrumenten is bij scholen duidelijk een onderwerp op de agenda geworden. Tijdens de bijeenkomsten hoorden we dat scholen zich in meer of mindere mate al aan het voorbereiden zijn op het invoeringsmoment (streefdatum augustus 2018).

Scholen houden zich onder ander bezig met:

  • Het maken van de afweging van welke route(s) ze gebruik gaan maken.

  • In gesprek gaan met de examenleveranciers om de relatie mede als gevolg van de collectieve afspraken (inkoop tenzij…) en de validering te herdefiniëren.

  • Het in gesprek gaan met het binnen de scholen/eigen CvB over kwalificaties waarvoor men liever zelf wil ontwikkelen dan inkopen.

  • Het aanpassen van het examenplan op het gebruik van de routes zodat voor elk exameninstrument herleidbaar is welke route (nu al) gevolgd wordt.

  • Het controleren of zelf geconstrueerde exameninstrumenten door scholen voldoen aan de afspraken die in route 2 gevolgd moeten worden. Voldoen de exameninstrumenten aan de producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten en zijn de collectieve afspraken gevolgd?

  • Zelf geconstrueerde exameninstrumenten onderbrengen bij examenleveranciers zodat ze onderdeel van route 1 kunnen worden.

  • Het achterhalen en in kaart brengen van de herkomst van exameninstrumenten die reeds in gebruik zijn, welke routes worden nu binnen de school al gebruikt? En voldoen de instrumenten straks aan de eisen om ook als ‘valide’ door te kunnen gaan?

  • Het op de hoogte brengen van de examencommissie van wat het werken met valide exameninstrumenten betekent en overleggen wat hun rol daarin wordt of waar taken anders belegd kunnen worden. 


Komend jaar houden we jullie via de website, nieuwsbrief en bijeenkomsten op de hoogte van de laatste stand van zaken van de operationalisering van de routekaart. Ook horen we graag jullie ervaringen terug van het werken met de routes en de daarbij behorende afspraken.
  • Delen
Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.