Norm

Handreiking met extra toelichting producteisen norm

19 dec , 2017  

In de zomer zijn de producteisen van de norm gepubliceerd. De norm is een algemeen geldende set van afspraken om de kwaliteit van een exameninstrument te garanderen. De norm bestaat onder andere uit een set producteisen waar een exameninstrument aan moet voldoen om valide te zijn.

Naar aanleiding van de publicatie van de producteisen van de norm ontstond de behoefte aan een uitgebreidere toelichting op het begrip ‘representatief examineren’.

Representatief examineren

In een kwalificatie is beschreven wat een gediplomeerde aan het eind van de mbo-opleiding moet kunnen en kennen als hij/zij als beginnend beroepsbeoefenaar op de arbeidsmarkt start. Het exameninstrument dekt de eisen van de kwalificatie. Er kan voor worden gekozen om dat middels het examineren van alle kwalificatie-eisen te doen. Het kan ook voorkomen dat er keuzes moeten worden gemaakt in wat er uit een kwalificatie wordt geëxamineerd om tot een representatief en uitvoerbaar examen te komen. Ook wanneer er keuzes worden gemaakt, moet het examen een juiste indicatie geven van het (toekomstige) beroep wat betreft niveau, inhoud en complexiteit. Als er keuzes worden gemaakt, is er sprake van representatief examineren.

Handreiking Servicepunt aangevuld

Het Servicepunt Examineren van de MBO Raad had al een publicatie gemaakt over de examinering binnen herziene kwalificatiestructuur in relatie met het waarderingskader van de Inspectie. Om zo duidelijk mogelijk te communiceren, is die publicatie aangepast en is de term representatief examineren toegelicht. Ook zijn voorbeelden opgenomen hoe het in de praktijk kan worden uitgevoerd. De werkgroep die de norm heeft opgesteld (Inspectie, de kwartiermaker Validering, deskundigen uit het onderwijsveld en examenleveranciers) en het ministerie van OCW hebben input geleverd voor de publicatie. Je kunt hem hier downloaden.

  • Delen
Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.