Werking routes

Certificerende en validerende autoriteiten bekend

19 dec , 2017  

Straks kunnen scholen via drie routes tot valide exameninstrumenten komen. Om route 1 en route 3 open te kunnen stellen zijn er (onafhankelijke) certificerende autoriteiten nodig die zowel instanties (bijv. examenleveranciers) kunnen gaan certificeren, danwel exameninstrumenten kunnen gaan valideren. In oktober deed de kwartiermaker de oproep aan certificerende autoriteiten om hun interesse te melden. In dit artikel lees je meer over het selectieproces n.a.v. die oproep en worden de autoriteiten die zijn gaan certificeren en valideren bekend gemaakt.

Selectieproces

In oktober deed de kwartiermaker een oproep aan partijen om zich te melden als zij interesse hebben om aan de slag te gaan als certificerende (t.b.v. route 1) en validerende autoriteit (route 3).

Geïnteresseerde partijen is gevraagd om daarbij in te gaan op hun ervaring met certificering, deskundigheid en capaciteit en te onderbouwen op welke wijze zij voldoen aan de aan hen gestelde basiseisen.

Dit heeft geleid tot gesprekken met vijf geïnteresseerde partijen. In die gesprekken is nader ingegaan op de motivatie van de autoriteiten en de gestelde basiseisen, zoals het borgen van de onafhankelijkheid en hun ervaring met certificeren. Aan de hand van een casus is met elke partij gesproken over o.a. de capaciteit en haalbaarheid om op 1 augustus 2018 (streefdatum invoeringsmoment) alle instanties gecertificeerd te hebben. Ook is gesproken over de deskundigheid die de autoriteit in huis heeft, de voorgenomen werkwijze en een indicatie van de kosten.

De kwartiermakersorganisatie heeft op basis van de aangeleverde informatie en gevoerde gesprekken geconcludeerd dat vijf autoriteiten voldoen aan de gestelde basiseisen. Ook is de verwachting dat er voldoende capaciteit beschikbaar is.

De werkwijze van de autoriteiten

Alle autoriteiten hebben hun voorgenomen werkwijze gepresenteerd. Daarbij is vastgesteld dat het meegeven van enkele kaders bij de werkwijze die gelden voor alle autoriteiten van belang is. Deze kaders zijn opgesteld door de kwartiermaker en gaan over de toetsing, de steekproef bij certificering, de toetsingsuitkomsten en geldigheidsduur. De kaders zijn aan de autoriteiten, zij gaan hun werkwijze daarbinnen nader vorm te geven. Je kunt de opgestelde kaders hier lezen.

Bij wie kun je terecht voor certificering of externe validering

De autoriteiten die vanaf begin 2018 gaan certificeren (t.b.v. route 1) en valideren (route 3) zijn:

  • Certiforce

  • CIIO

  • Hobéon

  • Kiwa

  • Stichting Examenkamer


De autoriteiten richten nu hun organisatie en processen in om instanties certificeren en exameninstrumenten te kunnen valideren. Wil je jouw instantie laten certificeren of exameninstrumenten laten valideren dan kun je contact opnemen met de autoriteit van jouw keuze. Hier vind je de contactgegevens. De autoriteit werkt in opdracht van de betreffende instantie. Instantie en autoriteit komen hiervoor samen tot een overeenkomst.

Geïnteresseerde partijen kunnen zich blijven melden

Er is geen termijn gekoppeld aan het kenbaar maken van de interesse van partijen. Het is dus mogelijk ook na januari 2018 dat zich nog nieuwe geïnteresseerde autoriteiten zich melden. Echter bestaat de kans dat een aantal instanties na 1 januari 2018 al een certificerende autoriteit gekozen heeft voor de uitvoering van de certificering. Voor nieuwe aanmeldingen geldt dat dezelfde selectieprocedure wordt gevolgd. In een later stadium geselecteerde partijen worden toegevoegd aan de lijst met al geselecteerde autoriteiten.
  • Delen
Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.