Voortgang

Update valideringexamens.nl

19 dec , 2017  

Wie deze website nauwlettend in de gaten houdt, heeft gezien dat de site flink geactualiseerd is. Het moment dat de drie routes volledig begaanbaar zijn, komt steeds dichterbij. Zo ook het werken met de routes in de structurele situatie na de overgangsperiode. Dit zorgt ervoor dat de inhoud van de website aan vernieuwing toe was. Ook hebben we de FAQ aangepast aan de hand van de vragen die jullie ons toesturen en gesteld hebben tijdens de regiobijeenkomsten. lees meer..

Publicatie

Terugblik regiobijeenkomsten november

19 dec , 2017  

In november zijn er 5 regiobijeenkomsten geweest en is er een presentatie verzorgd op MBO City. De bijeenkomsten zijn erg goed bezocht. In dit artikel delen we de presentatie met toelichting, gaan we in op een aantal veelgestelde vragen en geven we terug wat ons opvalt aan de voorbereiding van scholen op de invoeringsdatum. lees meer..

Norm

Handreiking met extra toelichting producteisen norm

19 dec , 2017  

In de zomer zijn de producteisen van de norm gepubliceerd. De norm is een algemeen geldende set van afspraken om de kwaliteit van een exameninstrument te garanderen. De norm bestaat onder andere uit een set producteisen waar een exameninstrument aan moet voldoen om valide te zijn. lees meer..

Werking routes

Certificerende en validerende autoriteiten bekend

19 dec , 2017  

Straks kunnen scholen via drie routes tot valide exameninstrumenten komen. Om route 1 en route 3 open te kunnen stellen zijn er (onafhankelijke) certificerende autoriteiten nodig die zowel instanties (bijv. examenleveranciers) kunnen gaan certificeren, danwel exameninstrumenten kunnen gaan valideren. In oktober deed de kwartiermaker de oproep aan certificerende autoriteiten om hun interesse te melden. In dit artikel lees je meer over het selectieproces n.a.v. die oproep en worden de autoriteiten die zijn gaan certificeren en valideren bekend gemaakt. lees meer..

Voortgang

Vooruitblik 2018 : drie volledig werkende routes

19 dec , 2017  

De overgangsperiode waarin de drie routes naar een valide exameninstrument worden gerealiseerd eindigt in augustus 2018. Het streven is dat aan het einde van de overgangsperiode, op 1 augustus 2018, scholen enkel valide exameninstrumenten inzetten bij examinering. In dit artikel lees je wat er gaat gebeuren 2018 om dit werkelijkheid te laten worden en wat je daarin kunt verwachten van de kwartiermaker. lees meer..

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.