Publicatie

Toepassing valide exameninstrumenten

2 nov , 2017  

Scholen kunnen via drie routes valide exameninstrumenten verkrijgen of ontwikkelen. Scholen geven aan dat ze niet altijd exameninstrumenten 1 op 1 inzetten voor examinering. Soms voegt de school zelf een examenopdracht toe of wordt de meegeleverde opdracht gewijzigd. Dit soort toepassingen hebben invloed op het ‘valide’ stempel op de exameninstrumenten. Hoe dit straks in de praktijk werkt, is in de notitie ‘Toepassing valide examen-instrumenten’ beschreven. lees meer..

Werking routes

Doorontwikkeling route 2

2 nov , 2017  

We zijn nu 1,5 jaar onderweg met het bouwen aan de routes naar valide exameninstrumenten. De daadwerkelijke uitvoer van de routekaart komt dichterbij. De stuurgroep Examenagenda heeft de oproep gedaan tot het vereenvoudiging van de afspraken in route 2. In dit artikel wordt toegelicht wat die vereenvoudiging betekent, welke afspraken straks gelden voor route 2 en hoe de doorontwikkeling eruit ziet. OCW is akkoord met de voorgestelde doorontwikkeling. lees meer..

Publicatie

Norm valide exameninstrumenten: proces- en organisatie-eisen

2 nov , 2017  

In de zomermaanden is samen met een vertegenwoordiging van examenleveranciers gewerkt aan de proces- en organisatie-eisen van de norm uit het beleidskader ‘Drie routes naar een valide examenproduct’. Deze eisen worden gebruikt om instanties (zoals examenleveranciers) te certificeren. In dit artikel vertellen we over de totstandkoming van de proces- en organisatie-eisen en kun je de publicatie met de eisen downloaden. De producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten is reeds gepubliceerd. lees meer..

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.