Publicatie

Al de producteisen uit de norm bestudeerd?

26 sep , 2017  

Voor de zomer is met verschillende partijen gewerkt aan de producteisen van de norm uit het beleidskader ‘Drie routes naar een valide examenproduct’. Deze uitwerking liep congruent met de uitwerking van het nieuwe Onderzoekskader 2017 van de Inspectie van het Onderwijs. Bekijk hieronder de publicatie van de producteisen. lees meer..

Werking routes

Vooraankondiging regiobijeenkomsten validering

26 sep , 2017  

Afgelopen tijd zijn er aardig wat meters gemaakt in de realisatie van de drie routes naar valide exameninstrumenten. In november praten we jullie graag bij over de laatste stand van zaken, lopen we een aantal onderwerpen op inhoud door en gaan we in gesprek over de uitwerking van de routes bij jullie in de scholen. Met dit bericht stellen we jullie vast op de hoogte zodat je daar in je agenda rekening mee kunt houden. lees meer..

Voortgang

Afspraken over validering

26 sep , 2017  

Het gebruik van de drie routes naar valide exameninstrumenten moet verankerd worden. In plaats van het doorvertalen van het gebruik van de routes in wet- en regelgeving wil het ministerie van OCW deze verankering realiseren door het maken van afspraken met het mbo-veld. Net voor de zomer heeft de minister hier haar akkoord op gegeven. Nu kunnen de afspraken ook daadwerkelijk gemaakt worden, de kwartiermaker neemt hier het voortouw in. Wij spraken Bas Derks - plaatsvervangend directeur - en Simone de Ruijter - beleidsmedewerker - van de directie MBO, ministerie van OCW - over de voorkeur voor afspraken, hoe dit past bij de ingezette lijn van de Examenagenda en lichten toe hoe dit traject er de komende tijd uit ziet. lees meer..

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.