Informatievoorziening

De nieuwe website van exameninstrumentenmbo is nu live!

29 jun , 2017  

De Servicepunten IHKS en examinering mbo (onderdeel van de MBO Raad) hebben samen een website ontwikkeld voor scholen: www.exameninstrumentenmbo.nl. Deze nieuwe website geeft een overzicht van alle in te kopen examenproducten voor kwalificaties en keuzedelen. Ook wordt per kwalificatie aangegeven welke routes 'in het kader van de validering van examenproducten' te bewandelen zijn. Wij spraken met Nelleke Lafeber van de MBO Raad over deze nieuwe website. lees meer..

Publicatie

Norm valide exameninstrumenten: Producteisen

29 jun , 2017  

In de afgelopen maanden is met verschillende partijen gewerkt aan de producteisen van de norm uit het beleidskader ‘Drie routes naar een valide examenproduct’. Deze uitwerking liep synchroon met de uitwerking van het nieuwe Onderzoekskader 2017 van de Inspectie van het Onderwijs. In dit artikel vertellen we over de totstandkoming van de producteisen en kun je de producteisen downloaden. De andere onderdelen van de norm, de proceseisen en organisatie eisen, worden tijdens en na de zomer uitgewerkt en vervolgens gepubliceerd. lees meer..

Informatievoorziening

Bereiden scholen zich al voor op validering?

29 jun , 2017  

Het antwoord daarop is ja! De informatie die nu beschikbaar is, leent zich ervoor om te onderzoeken wat voor impact het werken met de routekaart en de bijbehorende verantwoording op de school gaat hebben. In de vorige mailing vroegen we lezers om met ons te delen hoe zij zich nu aan het voorbereiden waren. lees meer..

Norm

Producteisen norm validering – 3 invalshoeken

29 jun , 2017  

De producteisen van de norm uit het beleidskader ‘Drie routes naar een valide examenproduct’ zijn in de afgelopen maanden uitgewerkt. Voor dit artikel spraken wij met deelnemers van de werkgroep die verantwoordelijk zijn geweest voor de totstandkoming van de norm over de impact en relevantie van de norm. Dit zijn: Wim Kooijman van Inspectie van het Onderwijs, namens de examenleveranciers Jim Schouten en Marijke Backx en Leon Römkes namens de scholen. lees meer..

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.