Informatievoorziening

Geactualiseerd rating-overzicht beschikbaar

23 mei , 2017  

Scholen die in route 2 zelf examenproducten willen ontwikkelen, krijgen te maken met de rating per kwalificatie. Elke kwalificatie heeft een A, B of een C-rating. De rating bepaalt vervolgens hoe en of je route 2 kunt vervolgen. Afgelopen maanden is gewerkt aan de actualisatie van het rating-overzicht. Kwalificaties die al beoordeeld waren, zijn opnieuw tegen het licht gehouden en in sommige gevallen van een nieuwe rating voorzien. Daarbij zijn nieuwe kwalificaties beoordeeld en ook van een rating voorzien. Bekijk het overzicht en zie welke rating jouw kwalificaties gekregen hebben. Let op: het overzicht van augustus 2016 vervalt bij deze. lees meer..

Informatievoorziening

Toegang tot de inkoop van examenproducten in route 1

11 mei , 2017  

Met de introductie van de drie routes vindt de kwartiermaker het van belang om na te kunnen gaan hoe de toegankelijkheid tot route 1 geborgd is. Kan elke school altijd alle examenproducten inkopen bij elke examenleverancier? En wat als er verschillen zijn in toegang? Wat als de prijs van de producten niet voor alle scholen (klanten) hetzelfde is? Wat betekent dat voor de toegankelijkheid de route? In dit artikel lees je meer over deze vragen, de eerste antwoorden en het vervolg. Heb je ervaringen met dit onderwerp, dan horen wij daar graag meer over. lees meer..

Informatievoorziening

Nieuwe regeling standaarden examenkwaliteit mbo gepubliceerd

11 mei , 2017  

Op 4 april is de Regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2017 gepubliceerd in de staatscourant. Deze treedt in werking op 1 augustus 2017. Op dat moment vervalt de bestaande Regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2012. Met deze nieuwe regeling worden de landelijke standaarden voor de examenkwaliteit van examens en de bijbehorende normering gewijzigd. Die geven samen de vereiste basiskwaliteit aan op het kwaliteitsgebied examinering en diplomering. lees meer..

Informatievoorziening

Voorbereiden op werken met valide examenproducten: welke keuzes maak jij?

11 mei , 2017  

Op welke wijze bereid jij (of jouw school) je voor op het werken met valide producten? De kwartiermaker is benieuwd welke keuzes scholen in deze fase maken bijvoorbeeld ten aanzien van het inkopen van examenproducten, wat de verwachting is van de impact van het werken met valide producten en wat de informatiebehoefte is ten aanzien van dit onderwerp. lees meer..

Routekaart

In de praktijk: het werken met de routekaart bij Zadkine

11 mei , 2017  

In de rubriek “In de praktijk: Het werken met de routekaart” spreken wij met verschillende scholen over het werken met de routekaart in de overgangsperiode. In deze eerste “In de praktijk” lees je over de ervaringen van Zadkine. Wij spraken met Jose Haen, Beleidsadviseur examinering bij Onderwijsplein Zadkine. lees meer..

Informatievoorziening

Update van de kwartiermaker

11 mei , 2017  

Er wordt hard gewerkt aan de uitwerking van de aandachtspunten uit het beleidskader ‘Drie routes naar een valide examenproduct’. In dit artikel lees je over de laatste stand van zaken. De kwartiermaker vertelt over het werk dat momenteel wordt gedaan, wie daarbij betrokken zijn en wat de komende tijd verwacht kan worden aan resultaten. lees meer..

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.