Wetgeving

Wetsvoorstel Examencommissies aangenomen door Tweede Kamer

9 feb , 2017  

De minister van OCW heeft begin 2016 in de Tweede Kamer een aantal maatregelen aangekondigd om de kwaliteit van het mbo onderwijs verder te verbeteren. Naast de uitwerking van het advies voor extern valideren van examenproducten, heeft zij een voorstel ingediend voor een wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) inzake aanscherping van de eisen met betrekking tot examencommissies. Het advies “Drie routes naar een valide examenproduct” is door de minister meegestuurd als onderdeel van de besluitvorming. lees meer..

Informatievoorziening

Wat houdt scholen op dit moment bezig omtrent validering?

9 feb , 2017  

Dinsdag 17 januari is er een leg-uit-bijeenkomst georganiseerd door het Servicepunt examinering mbo. Wij waren erbij om toelichting te geven op de drie routes die leiden naar valide examenproducten en om de laatste stand van zaken te bespreken. De officiële contactpersonen examinering van de scholen waren aanwezig. In dit artikel een korte terugblik op de vragen die gesteld zijn en een beeld van waar de scholen mee bezig zijn in de voorbereiding op het werken met valide examenproducten. lees meer..

Informatievoorziening

Aanvullende acties B-rating

9 feb , 2017  

In de nieuwsbrief van 8 december 2016, informeerden wij al over de uitwerking van de aanvullende acties die nodig zijn om te komen tot valide examenproducten bij route 2 (zelf ontwikkelen) voor kwalificaties met een B-rating. In een aantal werkbijeenkomsten met vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen zijn we tot een concrete oplossingsrichting gekomen. In dit artikel worden de uitkomsten van deze bijeenkomsten op hoofdlijnen toegelicht. lees meer..

Informatievoorziening

Uitwerking producteisen t.b.v. norm voor valide examenproducten

9 feb , 2017  

De kwartiermaker staat voor de opdracht om samen met het mbo-veld de norm uit het advies ‘Drie routes naar een valide examenproduct’ uit te werken. De norm bestaat onder andere uit een set producteisen waar een examenproduct aan moet voldoen om valide te worden. Het uitgangspunt is dat de producteisen van de norm congruent is met de kaders van de Inspectie van het Onderwijs. In dit artikel vertellen we over de aanpak van de kwartiermaker, die hierin onder andere samenwerkt met de Inspectie. lees meer..

Advies

Examenleveranciers in gesprek over certificering

9 feb , 2017  

De kwartiermaker spreekt in de overgangsperiode met de diverse partijen uit mbo-sector over de uitwerking van het advies ‘Drie routes naar een valide examenproduct’. Een belangrijke partner voor de uitwerking van route 1 uit het advies (inkopen bij gecertificeerde instantie), zijn uiteraard de examenleveranciers. Wij spraken in dit verband twee vertegenwoordigers van examenleveranciers: Joke Steenbruggen van Stichting Examenservice MEI (participeert in het Platform Examenleveranciers) en Michel Wouters van Consortium Beroepsonderwijs (participeert in ExSamen). Zijn de examenleveranciers er al klaar voor? Je leest het in dit artikel. lees meer..

Publicatie

Actualisatie rating t.b.v. route 2 eind mei

9 feb , 2017  

Scholen die in route 2 zelf examenproducten willen ontwikkelen, krijgen te maken met de rating per kwalificatie. Elke kwalificatie heeft een A, B of een C-rating. De rating bepaalt vervolgens hoe en of je route 2 kunt vervolgen. In de zomer van 2016 is voor alle kwalificaties een rating bepaald en gepubliceerd. Dit overzicht wordt in de komende maanden geactualiseerd. Eind mei zal het geactualiseerde overzicht gepubliceerd worden. De actualisatie kan als gevolg hebben dat de rating wijzigt. lees meer..

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.