Routekaart

Aanzet uitwerking aanvullende acties route 2, rating B

8 dec , 2016  

Samen met het mbo-werkveld is een start gemaakt met de uitwerking van de aanvullende acties die benodigd zijn om te komen tot valide examenproducten bij route 2 (zelf ontwikkelen) voor kwalificaties met een B-rating. In dit artikel vertellen we over de aanpak die hiervoor wordt gehanteerd en geven we een inkijk in de eerste uitkomsten. lees meer..

Informatievoorziening

Observaties van het Servicepunt examinering mbo

8 dec , 2016  

Het Servicepunt examinering mbo streeft naar eenduidige uitleg aan scholen over validering van examens in het mbo. Wij spraken met Marleen van de Wiel en Annet Feijen van het Servicepunt examinering mbo over dit onderwerp. In dit artikel lees je hoe dit onderwerp leeft binnen scholen en op welke wijze het servicepunt scholen ondersteunt in de overgangsfase. lees meer..

Routekaart

Datumbenadering

8 dec , 2016  

Een van de uitwerkingen van het advies ‘Drie routes naar een valide examenproduct’ is het bepalen vanaf wanneer de afspraken over validering van toepassing zijn. In dit artikel legt de kwartiermaker uit voor welke benadering is gekozen en op welke wijze tot dit besluit is gekomen. lees meer..

Publicatie

Grip op de routekaart

8 dec , 2016  

De overgangsperiode is gestart. In deze periode worden de routes naar een valide examenproduct begaanbaar gemaakt. De overgangsperiode duurt maximaal twee jaar. In deze periode kunnen scholen aan de slag gaan met de aangepaste routekaart.  Maar wat betekent dat? Wat kan een school nu al doen? Lees erover in de publicatie ‘Grip op de routekaart’.  lees meer..

Publicatie

Gebruik routekaart bij instellingsexamens Nederlands en Engels – publicatie

8 dec , 2016  

Een van de aandachtspunten uit het advies ‘Drie routes naar een valide examenproduct’, is het gebruik van de routekaart bij de instellingsexamens Nederlands en Engels. Dit artikel geeft een beknopte beschrijving van de oplossingsrichting. Met de oplossingsrichting kunnen alle drie de routes na de overgangsperiode toegankelijk worden voor de instellingsexamens Nederlands en Engels. De volledige publicatie kun je hier lezen of downloaden. lees meer..

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.