Bijeenkomsten

Regiobijeenkomsten validering examenproducten

5 sep , 2016  

Per augustus 2016 is de overgangsperiode gestart. Hierin wordt gewerkt aan drie begaanbare routes naar een valide examenproduct. Wat is het toekomstbeeld? Wat kun je als school nu al doen? En hoe ziet de overgangsperiode eruit? Via www.valideringexamens.nl wordt je over deze zaken al uitgebreid geïnformeerd. Maar Validering Examens MBO (kwartiermaker) komt ook naar je toe! In de komende maanden vertellen we over de validering van examenproducten tijdens de regiobijeenkomsten. lees meer..

Voortgang

Overgangsperiode ‘Drie routes naar een valide examenproduct’ van start!

5 sep , 2016  

Met het overnemen van het advies ‘Drie routes naar valide examenproduct’ heeft de minister van OCW het startsein gegeven om te bouwen aan een oplossing voor valide examenproducten in het mbo. De minister heeft Eric Jongepier als kwartiermaker aangesteld om samen met het onderwijsveld in een overgangsperiode drie manieren naar een valide examenproduct te realiseren. De overgangsperiode is nu gestart! Om te beginnen is de website www.valideringexamens.nl gelanceerd. In dit artikel lees je wat de overgangsperiode inhoudt, wat de aanpak van de kwartiermaker is voor de komende tijd, wat scholen kunnen doen en hoe je op de hoogte blijft. lees meer..

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.