Routekaart

Nog één keer alles horen over valide examens? Meld je aan voor een regiobijeenkomst!

17 apr , 2018  

Er wordt hard naar de streefdatum van 1 augustus 2018 toegewerkt. Graag nodigt de kwartiermaker Validering Examens MBO je nog 1 keer uit voor een bijeenkomst in voorbereiding op de streefdatum. Meld je direct aan! lees meer..

Publicatie

Publicatie ‘Stappen route 2’

20 feb , 2018  

De afgelopen maanden is gewerkt aan de doorontwikkeling van route 2. In samenwerking met afgevaardigden van verschillende mbo-scholen, examenleveranciers, MBO Raad en NRTO is een publicatie ontwikkeld met daarin een uitwerking van alle stappen in route 2. Met de publicatie die we delen in dit artikel kunnen scholen aan de slag. lees meer..

Voortgang

Voortgang afspraken valide exameninstrumenten mbo

25 jan , 2018  

Het gebruik van de drie routes naar valide exameninstrumenten wordt verankerd in afspraken met het mbo-veld. Eerder informeerden we je over de voorkeur voor het maken van afspraken ten opzichte van wet- en regelgeving. De afgelopen maanden is gewerkt aan het invulling geven van die afspraken. In dit artikel lees je meer over de voortgang en de totstandkoming van de afspraken. lees meer..

Voortgang

Stand van zaken uitwerking stappen route 2

25 jan , 2018  

De afgelopen maanden is er gewerkt aan de doorontwikkeling van route 2. Het doel is dat het gebruik van route 2 eenvoudiger wordt. Een onderdeel van deze doorontwikkeling is dat scholen bij het construeren van een exameninstrument een document gaan gebruiken waarin staat welke afspraken gelden voor route 2. Dit geldt voor alle kwalificaties waarmee in route 2 tot een valide exameninstrument gekomen kan worden. Eerder noemden we het document ‘valideringslijst’. Hier lees je meer over de stand van zaken van de ontwikkeling van het document ‘Stappen route 2’ en wanneer je deze kunt verwachten. lees meer..

Werking routes

School, heb je beschikking over valide exameninstrumenten op de invoeringsdatum?

25 jan , 2018  

Het streven is dat vanaf augustus 2018 alle scholen valide exameninstrumenten inzetten voor de examinering van herziene kwalificaties. Dat betekent dat vanaf dat moment ook exameninstrumenten die al zijn ingekocht of zelf zijn geconstrueerd valide moeten zijn. Per route wordt toegelicht hoe deze bestaande exameninstrumenten valide worden. Scholen en examenleveranciers kunnen nu al aan de slag en zich voorbereiden op het invoeringsmoment. lees meer..

Informatievoorziening

Quickscan instellingsexamens Nederlands/Engels gereed

25 jan , 2018  

Eerder is er door de kwartiermaker samen met de MBO Raad, Steunpunt Taal en Rekenen en CINOP een oplossingsrichting uitgewerkt voor het gebruik van route 2 bij de instellingsexamens Nederlands en Engels. De MBO Raad heeft de uitwerking van de oplossingsrichting opgepakt door de ontwikkeling van de ‘quickscan’. De quickscan is nu beschikbaar! In dit artikel lees je meer over de quickscan en hoe je met instellingsexamens Nederlands en Engels komt tot valide exameninstrumenten via route 2. lees meer..

Informatievoorziening

Stichting Valide Exameninstrumenten MBO in oprichting

25 jan , 2018  

In de overgangsperiode werkt de kwartiermaker aan de drie routes naar een valide exameninstrument. Er is een vorm van organisatie nodig die het systeem van de drie routes in de structurele situatie borgt. In het beleidskader ‘Drie routes naar een valide exameninstrument’ is geadviseerd om dit gestalte te geven in de vorm van een onafhankelijke stichting, op initiatief van de mbo-sector. De MBO Raad en NRTO hebben dit initiatief genomen en de Stuurgroep Examenagenda voorgesteld een aanjager te benoemen om de stichting handen en voeten te geven. Henny Morshuis heeft deze opdracht de afgelopen maanden vervuld. Wij spraken hem over zijn werk en de inrichting van de stichting Valide Exameninstrumenten MBO. lees meer..

Voortgang

Update valideringexamens.nl

19 dec , 2017  

Wie deze website nauwlettend in de gaten houdt, heeft gezien dat de site flink geactualiseerd is. Het moment dat de drie routes volledig begaanbaar zijn, komt steeds dichterbij. Zo ook het werken met de routes in de structurele situatie na de overgangsperiode. Dit zorgt ervoor dat de inhoud van de website aan vernieuwing toe was. Ook hebben we de FAQ aangepast aan de hand van de vragen die jullie ons toesturen en gesteld hebben tijdens de regiobijeenkomsten. lees meer..

Publicatie

Terugblik regiobijeenkomsten november

19 dec , 2017  

In november zijn er 5 regiobijeenkomsten geweest en is er een presentatie verzorgd op MBO City. De bijeenkomsten zijn erg goed bezocht. In dit artikel delen we de presentatie met toelichting, gaan we in op een aantal veelgestelde vragen en geven we terug wat ons opvalt aan de voorbereiding van scholen op de invoeringsdatum. lees meer..

Norm

Handreiking met extra toelichting producteisen norm

19 dec , 2017  

In de zomer zijn de producteisen van de norm gepubliceerd. De norm is een algemeen geldende set van afspraken om de kwaliteit van een exameninstrument te garanderen. De norm bestaat onder andere uit een set producteisen waar een exameninstrument aan moet voldoen om valide te zijn. lees meer..

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.