Voortgang

Update valideringexamens.nl

19 dec , 2017  

Wie deze website nauwlettend in de gaten houdt, heeft gezien dat de site flink geactualiseerd is. Het moment dat de drie routes volledig begaanbaar zijn, komt steeds dichterbij. Zo ook het werken met de routes in de structurele situatie na de overgangsperiode. Dit zorgt ervoor dat de inhoud van de website aan vernieuwing toe was. Ook hebben we de FAQ aangepast aan de hand van de vragen die jullie ons toesturen en gesteld hebben tijdens de regiobijeenkomsten. lees meer..

Publicatie

Terugblik regiobijeenkomsten november

19 dec , 2017  

In november zijn er 5 regiobijeenkomsten geweest en is er een presentatie verzorgd op MBO City. De bijeenkomsten zijn erg goed bezocht. In dit artikel delen we de presentatie met toelichting, gaan we in op een aantal veelgestelde vragen en geven we terug wat ons opvalt aan de voorbereiding van scholen op de invoeringsdatum. lees meer..

Norm

Handreiking met extra toelichting producteisen norm

19 dec , 2017  

In de zomer zijn de producteisen van de norm gepubliceerd. De norm is een algemeen geldende set van afspraken om de kwaliteit van een exameninstrument te garanderen. De norm bestaat onder andere uit een set producteisen waar een exameninstrument aan moet voldoen om valide te zijn. lees meer..

Werking routes

Certificerende en validerende autoriteiten bekend

19 dec , 2017  

Straks kunnen scholen via drie routes tot valide exameninstrumenten komen. Om route 1 en route 3 open te kunnen stellen zijn er (onafhankelijke) certificerende autoriteiten nodig die zowel instanties (bijv. examenleveranciers) kunnen gaan certificeren, danwel exameninstrumenten kunnen gaan valideren. In oktober deed de kwartiermaker de oproep aan certificerende autoriteiten om hun interesse te melden. In dit artikel lees je meer over het selectieproces n.a.v. die oproep en worden de autoriteiten die zijn gaan certificeren en valideren bekend gemaakt. lees meer..

Voortgang

Vooruitblik 2018 : drie volledig werkende routes

19 dec , 2017  

De overgangsperiode waarin de drie routes naar een valide exameninstrument worden gerealiseerd eindigt in augustus 2018. Het streven is dat aan het einde van de overgangsperiode, op 1 augustus 2018, scholen enkel valide exameninstrumenten inzetten bij examinering. In dit artikel lees je wat er gaat gebeuren 2018 om dit werkelijkheid te laten worden en wat je daarin kunt verwachten van de kwartiermaker. lees meer..

Publicatie

Toepassing valide exameninstrumenten

2 nov , 2017  

Scholen kunnen via drie routes valide exameninstrumenten verkrijgen of ontwikkelen. Scholen geven aan dat ze niet altijd exameninstrumenten 1 op 1 inzetten voor examinering. Soms voegt de school zelf een examenopdracht toe of wordt de meegeleverde opdracht gewijzigd. Dit soort toepassingen hebben invloed op het ‘valide’ stempel op de exameninstrumenten. Hoe dit straks in de praktijk werkt, is in de notitie ‘Toepassing valide examen-instrumenten’ beschreven. lees meer..

Werking routes

Doorontwikkeling route 2

2 nov , 2017  

We zijn nu 1,5 jaar onderweg met het bouwen aan de routes naar valide exameninstrumenten. De daadwerkelijke uitvoer van de routekaart komt dichterbij. De stuurgroep Examenagenda heeft de oproep gedaan tot het vereenvoudiging van de afspraken in route 2. In dit artikel wordt toegelicht wat die vereenvoudiging betekent, welke afspraken straks gelden voor route 2 en hoe de doorontwikkeling eruit ziet. OCW is akkoord met de voorgestelde doorontwikkeling. lees meer..

Publicatie

Norm valide exameninstrumenten: proces- en organisatie-eisen

2 nov , 2017  

In de zomermaanden is samen met een vertegenwoordiging van examenleveranciers gewerkt aan de proces- en organisatie-eisen van de norm uit het beleidskader ‘Drie routes naar een valide examenproduct’. Deze eisen worden gebruikt om instanties (zoals examenleveranciers) te certificeren. In dit artikel vertellen we over de totstandkoming van de proces- en organisatie-eisen en kun je de publicatie met de eisen downloaden. De producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten is reeds gepubliceerd. lees meer..

Routekaart

Oproep kwartiermaker aan certificerende autoriteiten

18 okt , 2017  

Straks kunnen scholen via drie routes tot valide exameninstrumenten komen. Om route 1 en route 3 open te kunnen stellen zijn er (onafhankelijke) certificerende autoriteiten nodig die zowel instanties (bijv. examenleveranciers) kunnen gaan certificeren, danwel exameninstrumenten kunnen gaan valideren. De Kwartiermaker Validering Examens MBO is daarom op zoek naar partijen die hierin geïnteresseerd zijn. Hiervoor zijn een aantal autoriteiten gevraagd om over in gesprek te gaan, en is de vraag ook neergelegd bij de leden van de NVCI (Nederlandse Vereniging Certificerende Instellingen). Maar de oproep is breder, dus heb jij als certificerende autoriteit de juiste expertise, ervaring en ben je vanaf januari 2018 beschikbaar om aan de slag te gaan, lees dan hier verder hoe dat in zijn werk gaat! De Kwartiermaker start dit jaar nog de gesprekken met geïnteresseerde partijen.
lees meer..

Bijeenkomsten

Meld je nu aan voor een regiobijeenkomst!

18 okt , 2017  

AANMELDEN NIET MEER MOGELIJK

Afgelopen tijd zijn er aardig wat stappen gezet in de realisatie van de drie routes naar valide exameninstrumenten. In november praat de kwartiermaker je graag bij over de laatste stand van zaken, vertellen we meer over de norm voor valide exameninstrumenten en zullen we verder inzoomen op de verschillende routes die door scholen te bewandelen zijn. Meld je snel aan voor een bijeenkomst bij jou in de buurt!

lees meer..

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.