Informatievoorziening

Validering Examens mbo stopt: en nu?

5 jul , 2018  

Met het aflopen van de overgangsperiode per 1 augustus, stopt het werk van de kwartiermaker. Dat betekent dat ook www.valideringexamens.nl en de vraagbaakfunctie van de kwartiermaker verdwijnen. Publicaties en andere materialen die scholen en examenleveranciers nodig hebben om te kunnen werken met de drie routes in de structurele situatie blijven beschikbaar via andere kanalen. In dit artikel lichten we toe waar je vanaf 1 augustus 2018 terecht kunt. lees meer..

Nieuws

Afspraken valide exameninstrumenten mbo ondertekend

5 jul , 2018  

Op 2 juli hebben de MBO Raad, NRTO, ExSamen en het ministerie van OCW de Afspraken valide exameninstrumenten mbo ondertekend. Daarin hebben de partijen - namens hun leden - afgesproken valide exameninstrumenten volgens de drie routes in te zetten bij examinering van de herziene kwalificaties. De mbo-sector zet daarmee de lijn die is gestart met de Examenagenda mbo 2015-2020 door. lees meer..

Voortgang

Update certificering examenleveranciers

5 jul , 2018  

In route 1 komen scholen tot valide exameninstrumenten door inkoop bij gecertificeerde examenleveranciers. De examenleveranciers zetten zich volop in om gecertificeerd te worden. In de nieuwsbrief van juni informeerden we je over de voortgang van de certificering. Dit artikel geeft een update. Er zijn de afgelopen weken gecertificeerde leveranciers bijgekomen. lees meer..

Voortgang

Afspraken validering examens mbo: ondertekening 2 juli

14 jun , 2018  

Het gebruik van de drie routes naar valide exameninstrumenten wordt verankerd in afspraken met het mbo-veld. Eerder informeerden we je over de uitwerking van de afspraken. De afspraken zijn inmiddels door de ondertekenaars afgestemd met hun achterban en staan definitief op papier. De handtekeningen kunnen gezet worden. Dit is gepland op 2 juli. In dit artikel lees je meer over de afspraken. lees meer..

Publicatie

Terugblik regiobijeenkomsten 2018

14 jun , 2018  

In mei en juni zijn er voor de laatste keer 5 regiobijeenkomsten geweest, ter voorbereiding op het invoeringsmoment van 1 augustus. In dit artikel delen we de presentatie van die bijeenkomsten, delen we links naar publicaties die antwoord geven op veelgestelde vragen en geven we terug wat ons is opgevallen aan de voorbereiding van scholen op het werken met valide exameninstrumenten. lees meer..

Voortgang

Invoeringsmoment validering: 1 augustus 2018

14 jun , 2018  

1 augustus 2018 is het zover: vanaf dan werken scholen met valide exameninstrumenten volgens de drie routes. Dit betekent dat scholen vanaf dat moment bij examinering van herziene kwalificaties alleen valide exameninstrumenten inzetten. Eerder werd  de datum 1 augustus 2018 al gecommuniceerd als streefdatum voor dit ‘invoeringsmoment’. Deze datum blijft het moment waar naartoe gewerkt wordt. Alle seinen hiervoor staan op groen. lees meer..

Voortgang

Certificering examenleveranciers in volle gang

14 jun , 2018  

In route 1 komen scholen tot valide exameninstrumenten door inkoop bij gecertificeerde examenleveranciers. De examenleveranciers zetten zich nu volop in om gecertificeerd te worden. De eerste leveranciers zijn al gecertificeerd. En veel examenleveranciers zitten in het certificeringsproces om nog voor 1 augustus gecertificeerd te zijn. lees meer..

Werking routes

Mag ik niet wijzigen in valide exameninstrumenten?

26 apr , 2018  

In november 2017 werd door de kwartiermaker de publicatie ‘Toepassen van valide exameninstrumenten’ gedeeld. Deze publicatie bevat de werkafspraken waaraan scholen zich moeten houden als het gaat over het inzetten van valide exameninstrumenten en het eventueel wijzigen of aanvullen van deze instrumenten. Naderhand zijn er veel vragen gesteld over waarom de afspraken zo beschreven zijn. In dit artikel geven we daar toelichting op. lees meer..

Publicatie

Toegang tot route 2 – actualisatie overzicht

26 apr , 2018  

Hierbij publiceren we het geactualiseerde overzicht waarin scholen kunnen zien of een kwalificatie toegang heeft tot route 2. Met route 2 kunnen scholen zelf exameninstrumenten ontwikkelen door de bijbehorende afspraken te volgen. Het grootste deel van de kwalificaties heeft toegang tot route 2, slechts 11 kwalificaties niet. Lees in dit artikel wat er geactualiseerd is en bekijk het kwalificatie-overzicht. lees meer..

Routekaart

Nog één keer alles horen over valide examens? Meld je aan voor een regiobijeenkomst!

17 apr , 2018  

Er wordt hard naar de streefdatum van 1 augustus 2018 toegewerkt. Graag nodigt de kwartiermaker Validering Examens MBO je nog 1 keer uit voor een bijeenkomst in voorbereiding op de streefdatum. Meld je direct aan! lees meer..

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.