Beleidskader en achtergrond

De realisatie van de drie routes naar een valide exameninstrument komt voort uit het beleidskader ‘Drie routes naar een valide examenproduct’. Lees hier de aanleiding voor het kader, wat het kader inhoudt en wat er gebeurt in de overgangsperiode.


In mei 2016 is het advies ‘Drie routes naar een valide examenproduct aangeboden aan de minister van OCW. De minister heeft het advies overgenomen en het startsein gegeven om te bouwen aan een oplossing voor valide exameninstrumenten. Het advies is daarmee het beleidskader geworden waaruit wordt gewerkt aan de realisatie van de drie routes. Het realiseren van drie routes naar valide exameninstrumenten heeft tijd nodig. Daarom is een overgangsperiode ingericht. Die is in augustus 2016 gestart. Het onderwijsveld en de door de minister aangestelde kwartiermaker zijn in deze overgangsperiode samen drie routes naar valide exameninstrumenten aan het realiseren.

Bekijk de animatie om direct een beeld te krijgen van hoe de overgangsperiode eruit ziet en wat daarin al is en nog wordt gedaan:

 

Lees hier meer over de aanpak in de overgangsperiode.

Waarom werken aan valide exameninstrumenten?
In de brief ‘Ruim baan voor vakmanschap: een toekomstgericht mbo’ heeft de minister van OCW aangegeven: “Ik ga scholen verplichten om voor alle opleidingen gebruik te maken van bij gecertificeerde examenleveranciers ingekochte examens of om hun gezamenlijk of individueel ontwikkelde examens extern te laten valideren.”

De aanleiding hiervoor was dat bij een aantal mbo-opleidingen de examenkwaliteit niet (voldoende) op orde is. Het is de bedoeling om de kwaliteit van exameninstrumenten vooraf te waarborgen en daarmee de examenkwaliteit te verbeteren.

Het mbo-veld heeft daarop gereageerd en een positieve beweging in gang gezet om de examenkwaliteit te verbeteren. De Examenagenda mbo 2015-2020 is hier een belangrijk voorbeeld van. De goede weg is ingeslagen. De verbetering is al terug te zien in de rapportages van de Inspectie van het Onderwijs. Daarin wordt geconcludeerd dat er in de laatste jaren een positieve ontwikkeling van de kwaliteit van examinering en exameninstrumenten is. Het einddoel dat de examenkwaliteit van alle opleidingen in het mbo op orde is, is echter nog niet bereikt. Daar moeten we aan blijven werken.

Het beleidskader: voortbouwen op de ingeslagen weg
Het beleidskader ‘Drie routes naar een valide examenproduct’ is er gekomen om invulling te geven aan de uitspraak van de minister en deze te verbinden met de inspanningen van het mbo-veld om de examenkwaliteit te verbeteren.

In haar brief kondigde de minister aan om scholen te verplichten in te kopen bij een gecertificeerde instantie of examens extern te laten valideren. In het beleidskader wordt een extra manier geïntroduceerd om te komen tot een valide exameninstrument. Bij deze extra manier komt er geen certificerende of validerende autoriteit kijken. De school construeert een school zelf een exameninstrument en gebruikt daarbij de zogenaamde ‘collectieve afspraken ’. Deze collectieve afspraken zijn gemaakt door de mbo-sector om de kwaliteit van exameninstrumenten te verbeteren.

Zelf construeren op basis van de collectieve afspraken, inkoop bij een gecertificeerde instantie en het extern valideren van exameninstrumenten zijn de drie manieren om te komen tot een valide exameninstrument. Dit noemen we de drie routes en die routes worden weergegeven op een routekaart. Een school kan zelf per kwalificatie de afweging maken welke van de drie routes ze wil volgen.

Ga direct naar het kader of een uitgebreidere samenvatting.

Aan de slag met het beleidskader
Er is tijd nodig om te komen van beleidskader naar de praktijk van drie volledig werkende routes naar valide exameninstrumenten. Die tijd heet ‘de overgangsperiode’.  In de overgangsperiode bouwen, leren en ontwikkelen we om te komen tot werkende oplossingen voor valide exameninstrumenten. Het eerste jaar van de overgangsperiode heeft voornamelijk in het teken gestaan van het uitwerken van een groot aantal aandachtspunten uit het beleidskader en het informeren van het onderwijsveld over de drie routes. Op de nieuwspagina, bij de publicaties en aanpak overgangsperiode lees je er meer over.

De komende tijd zal meer en meer in het teken staan van de daadwerkelijke realisatie van de drie routes naar een valide exameninstrument en hoe je je hierop kunt voorbereiden. Meer weten over de realisatie van de drie routes? Lees hier de aanpak voor de komende tijd.

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.