Aanpak overgangsperiode

Er wordt gewerkt aan het realiseren van drie manieren om te komen tot valide exameninstrumenten. Dit noemen we de routes. Lees hier meer over wat er komt kijken bij de realisatie van de routes.

Aan de slag in een overgangsperiode
Sinds augustus 2016 is de overgangsperiode om te komen tot drie routes naar valide exameninstrumenten van kracht. Tijdens de overgangsperiode bouwen, leren en ontwikkelen we om te komen tot werkende oplossingen voor valide exameninstrumenten. De overgangsperiode duurt maximaal twee jaar.

In de overgangsperiode:

Het eerste jaar van de overgangsperiode stond voornamelijk in het teken van het informeren van het mbo veld over de drie routes en uitwerken van aandachtspunten uit het beleidskader.

Zo is onder andere de norm voor valide exameninstrumenten (product– en proces-en organisatie-eisen) verder uitgewerkt, een oplossingsrichting voor het valideren van instellingsexamens Nederlands en Engels gevonden en een werkwijze ontwikkeld voor het toepassen van valide exameninstrumenten binnen de school. Vertegenwoordigers uit het mbo-veld en experts zijn hierbij betrokken geweest. Er is een overzicht waarin staat aangegeven voor elke kwalificatie of deze toegang heeft tot route 2 of niet: het kwalificatie-overzicht route 2. In mei 2017 is meest actuele overzicht gepubliceerd.

Deze resultaten stellen scholen in staat zich voor te bereiden op het werken met de drie routes. Scholen zijn begonnen met het in kaart brengen van de impact van de routes op hun huidige werkwijze. De publicaties ‘Routes kiezen en verantwoorden’ en ‘Impact van werken met de routekaart op proces examinering’ zijn bedoeld als hulpmiddel voor scholen bij het (voorbereiden op) het werken met de routes.

Wat kun je de komende tijd verwachten van de kwartiermaker?
De kwartiermaker werkt samen met het onderwijsveld steeds verder naar de structurele situatie, waarin mbo-scholen valide exameninstrumenten inzetten bij examinering. Daarvoor wordt gewerkt aan de volledige operationalisering van de drie routes. Per route kun je op hoofdlijn de komende tijd het volgende verwachten:

Route 1: op weg naar gecertificeerde instanties
De producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten zijn bekend, hieraan kunnen exameninstrumenten worden getoetst. Proces- en organisatie-eisen uit de norm zijn definitief gemaakt. Aan de hand van de volledige norm kunnen instanties worden gecertificeerd. Vanaf begin 2018 kunnen instanties worden gecertificeerd.  Hier vind je meer informatie over (de selectie van) de autoriteiten en hun contactgegevens.

Route 2: open voor gebruik en valideringslijst
Scholen kunnen al werken volgens route 2 met de collectieve afspraken en de producteisen uit de norm. Niet alle kwalificaties kunnen route 2 doorlopen. Hoe dit werkt lees je hier. Er is een overzicht waarin staat aangegeven voor elke kwalificatie of deze toegang heeft tot route 2 of niet: het kwalificatie-overzicht route 2. Het meest actuele overzicht is van mei 2017. Voor de zomer van 2018 wordt het kwalificatieoverzicht route 2 nog 1 keer geactualiseerd.

Er wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van route 2 om het werken met de route eenvoudiger te maken. In route 2 gaat voor alle kwalificaties gewerkt worden met een verplichte valideringslijst. Naar verwachting komt de definitieve valideringslijst in januari 2018 beschikbaar.

Ook werkt het mbo veld aan het realiseren van een servicedocument (quickscan) voor instellingsexamens Nederlands en Engels in route 2.

Route 3: extern laten valideren van exameninstrumenten 
De producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten zijn bekend. Hier vind je meer informatie over (de selectie van) de autoriteiten en hun contactgegevens. Vanaf begin 2018 kunnen exameninstrumenten worden gevalideerd in route 3. 

Voor de hele routekaart

Tussentijdse resultaten worden gedeeld via de website en de nieuwsbrief.

Ondersteunen van scholen met voorbereiden op de structurele situatie
De kwartiermaker zorgt waar nodig voor hulpdocumenten om scholen te helpen bij het werken volgens de routekaart en het toepassen van de norm. Dit gebeurt in afstemming met het Kennispunt Onderwijs & Examinering. Via de nieuwsbrief worden ook ervaringen gedeeld. Het werken met de routes wordt gemonitord. Wil je je ervaringen delen? Stuur een e-mail naar info@valideringexamens.nl .

Hoe blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen?
Via deze website blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over de aanpak en voortgang. Wil je op de mailinglist om op de hoogte te blijven? Meld je dan aan op de nieuwspagina. Of heb je vragen over de drie routes? stuur dan een e-mail naar info@valideringexamens.nl

De agenda van de kwartiermaker geeft in één oogopslag overzicht van wanneer je wat kunt verwachten.

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.