Uitgelicht

Hier vind je antwoorden op veelgestelde vragen over de validering van examens. Mocht je geen antwoord op je vraag vinden, mail dan naar info@valideringexamens.nl.

Vanaf welke datum moeten scholen valide exameninstrumenten inzetten?

Vanaf 1 augustus 2018 (streefdatum) dienen scholen alleen maar valide exameninstrumenten in te zetten voor de examinering van herziene kwalificaties. Voor die datum moeten alle drie de routes toegankelijk zijn en scholen in staat zijn om valide exameninstrumenten te verkrijgen of construeren. Vooralsnog staan alle seinen op groen en verwacht de kwartiermaker dat de 1 augustus de invoeringsdatum is. 

Zijn reeds geconstrueerde en ingekochte exameninstrumenten voor de herziene kwalificaties ook valide na de invoeringsdatum?

Het streven is om vanaf augustus 2018 alle scholen valide exameninstrumenten in te laten zetten voor de examinering van herziene kwalificaties. Per route wordt toegelicht wat dat betekent voor de reeds ingekochte of zelf geconstrueerde exameninstrumenten, wanneer worden deze als ‘valide’ beschouwd?

Route 1
Voor reeds ingekochte exameninstrumenten geldt dat deze als valide worden beschouwd, mits de examenleverancier waarvan het instrument afkomstig op invoeringsdatum x gecertificeerd is.

Route 2
Voor route 2 geldt dat reeds geconstrueerde exameninstrumenten valide zijn als deze zijn geconstrueerd volgens de afspraken in route 2. Gebruik hiervoor het document ‘Stappen route 2’ en controleer of het instrument dat al geconstrueerd is voldoet aan de afspraken.

Route 3
Als de school kiest voor route 3 moeten reeds geconstrueerde exameninstrumenten voor de herziene kwalificaties extern gevalideerd worden voor invoeringsdatum x.


Exameninstrumenten die een school zelf geconstrueerd heeft, maar die niet via route 2 valide kunnen worden (in het geval dat kwalificaties geen toegang hebben tot route 2 of als de school geen toegang heeft tot route 2), moeten ook eerst extern worden gevalideerd via route 3 voor invoeringsdatum x.

Voor welke exameninstrumenten gaan de afspraken voor validering van exameninstrumenten gelden?

De afspraken zullen van toepassing zijn op alle exameninstrumenten voor de herziene kwalificaties. Ook voor generieke instellingsexamens Nederlands en Engels (meer info in deze publicatie en dit bericht over de ‘quickscan’).

Er zijn twee uitzonderingen:

  1. de afspraken zijn niet van toepassing op de centrale examens

  2. de afspraken zijn niet van toepassing op externe examens die afgenomen worden als gevolg van (wettelijke) beroepsvereisten, waarbij de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het examen buiten de school ligt.  


De afspraken gelden niet voor de keuzedelen.

Waaraan moet een gecertificeerde instantie (bijv. een examenleverancier) voldoen?

In de norm voor valide exameninstrumenten zijn product-, proces- en organisatie-eisen opgenomen. Een instantie die zich wil laten certificeren (bijvoorbeeld een examenleverancier) moet aan al deze eisen voldoen. Een certificerende autoriteit zal de producteisen (op basis van een steekproef uit het totaal van exameninstrumenten), proces- en organisatie-eisen toetsen.

Wie voeren de certificering van instanties uit?

Certificering wordt gedaan door een aantal hiervoor geselecteerde onafhankelijke autoriteiten. Een certificerende autoriteit is benoemd op basis van een aantal eisen. Een certificerende autoriteit gaat vervolgens aan de hand van de norm voor valide exameninstrumenten (product-, proces en organisatie-eisen) instanties toetsen en certificeren. Daarbij zijn een aantal kaders opgesteld waarbinnen de autoriteiten werken. Hier vind je meer informatie over (de selectie van) de autoriteiten en hun contactgegevens.

Waarom kan met sommige kwalificaties route 2 niet doorlopen worden?

Route 2 kan niet met alle kwalificaties doorlopen worden. Kwalificaties die bestempeld zijn als ‘zeer complex om door te vertalen naar exameninstrumenten’ mogen niet door in route 2 (bekijk ‘kwalificatieoverzicht route 2’). Voor deze kwalificaties kan (indien mogelijk) ingekocht worden of kunnen scholen zelf exameninstrumenten construeren en deze instrumenten extern laten valideren (zodra dat mogelijk is). In het kwalificatieoverzicht route 2 zie je bij elke kwalificatie of er toegang is tot route 2 of niet.

Voorheen spraken we over een rating voor elke kwalificatie: een A,B of C-rating. Vanwege de doorontwikkeling van route 2 communiceren we de rating niet meer. Alle kwalificaties met een A of B-rating vallen nu in de categorie ‘Toegang tot route 2’ en alle kwalificaties met een C-rating vallen nu in de categorie ‘Geen toegang tot route 2’. 

Waar is de rating (A,B, C) per kwalificatie voor route 2 gebleven?

Voorheen spraken we over een rating voor elke kwalificatie: een A,B of C-rating. Vanwege de doorontwikkeling van route 2 communiceren we de rating niet meer. Alle kwalificaties met een A of B-rating vallen nu in de categorie ‘Toegang tot route 2’ en alle kwalificaties met een C-rating vallen nu in de categorie ‘Geen toegang tot route 2’. 

Een school koopt voor een deel van de kwalificatie exameninstrumenten in en voor een ander deel wordt zelf geconstrueerd, mag dat?  

Ja. Scholen kunnen ervoor kiezen om voor 1 kwalificatie meerdere routes te bewandelen om te komen aan valide exameninstrumenten. Let hierbij op dat het totaal van exameninstrumenten – inkoop en zelf geconstrueerd – dekkend is voor de kwalificatie. Dat is ook een eis van de inspectie en uit de regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2017.

Als een kwalificatie geen toegang heeft tot route 2, mogen de generieke instellingsexamens voor NL/Eng. dan wel route 2 doorlopen?

Scholen kunnen voor het ontwikkelen van instellingsexamens voor Nederlands en Engels altijd route 2 gebruiken. Ook als de kwalificatie geen toegang heeft voor route 2, dat geldt namelijk alleen voor het beroepsgerichte deel. Voor instellingexamens Nederlands en Engels dienen de afspraken gevat in de publicatie ‘Stappen route 2‘ gevolgd te worden. Onderdeel van de stappen is bijvoorbeeld de toepassing van de quickscan.
Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.