Publicaties

Op deze pagina vind je alle documenten, presentaties, video's en afbeeldingen die ontwikkeld zijn door de kwartiermaker validering examens.

2 nov , 2017

Toepassing valide exameninstrumenten

Scholen kunnen via drie routes valide exameninstrumenten verkrijgen of ontwikkelen. Scholen geven aan dat ze niet altijd exameninstrumenten 1 op 1 inzetten voor examinering. Soms voegt de school zelf…

2 nov , 2017

De proces- en organisatie-eisen uit de norm voor valide exameninstrumenten

In deze publicatie kun je de proces- en organisatie-eisen uit de norm voor valide exameninstrumenten lezen.

(De producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten is reeds gepubliceerd…

29 jun , 2017

De producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten

Verschillende partijen hebben gewerkt aan de producteisen van de norm uit het beleidskader ‘Drie routes naar een valide examenproduct’. Deze uitwerking liep synchroon met de uitwerking van het nieuwe…

20 feb , 2018

Stappen route 2

Als scholen in route 2 zelf valide exameninstrumenten construeren, volgen zij de afspraken in route 2. In dit document is beschreven wat de afspraken zijn en wordt aan de hand van een aantal stappen toegelicht waar een school in route 2 aan moet voldoen. Alleen wanneer alle stappen in dit document worden gevolgd, kan een school komen tot een valide exameninstrument in route 2.

1 dec , 2017

Presentatie regiobijeenkomsten 'Validering Examens mbo' november 2017

Dit is de presentatie die gebruikt is tijdens de regiobijeenkomsten ‘Validering examens mbo’ in november 2017. De presentatie bevat speakernotes waarin per sheet extra toelichting gegeven wordt.

22 mei , 2017

Kwalificatie-overzicht route 2 + servicedocumenten mei 2017

Dit is het kwalificatie-overzicht van mei 2017. Hierin kunnen scholen checken per herziene kwalificatie of de kwalificatie toegang heeft tot route 2 of niet en bijbehorende geïdentificeerde servicedocumenten. Het overzicht is te gebruiken bij route 2: het zelf of samen construeren van exameninstrumenten binnen de collectieve afspraken.

18 dec , 2016

Impact werken met de routekaart

Deze publicatie is bedoeld als hulpmiddel bij het implementeren van het werken de drie routes. In deze publicatie worden aan de hand van de Procesarchitectuur Examinering vragen aangegeven waarmee de school aan de slag kan gaan om het werken met de routekaart te implementeren in de huidige examenprocessen.

8 dec , 2016

Routes kiezen en verantwoorden

Deze publicatie is bedoeld voor scholen als hulpmiddel voor het maken van keuzes op de routekaart en bij het inrichten van verantwoording. Het is bedoeld als handvat. Het is aan de school zelf om hier al dan niet gebruik van te maken bij de inrichting van het werken met de drie routes in de eigen organisatie.

8 dec , 2016

Gebruik routekaart bij de instellingsexamens Nederlands en Engels

Deze publicatie geeft uitleg over het doorlopen van de drie routes voor validering van exameninstrumenten voor de instellingsexamens Nederlands en Engels.

10 okt , 2016

Presentatie regiobijeenkomsten 2016 'Drie routes naar een valide exameninstrument'

Dit is de presentatie die in 2016 gebruikt is tijdens de regiobijeenkomsten ‘Drie routes naar een valide exameninstrument’. De presentatie bevat speakernotes waarin per sheet extra toelichting gegeven wordt.

18 aug , 2016

Animatie: Aanpak in de overgangsperiode

Bekijk deze animatie om een beeld te krijgen over wat we doen met het beleidskader ‘Drie routes naar een valide examenproduct’ en hoe de overgangsperiode om te komen tot drie routes naar een valide exameninstrument er op hoofdlijnen ziet. In de video gaat het over het advies. Inmiddels is het advies beleidskader geworden.

4 aug , 2016

Achtergrondinformatie toegang kwalificaties tot route 2

In route 2 kunnen scholen zelf of samen met andere scholen exameninstrumenten construeren voor een kwalificatie. Niet alle kwalificaties hebben toegang tot route 2. Deze informatie is bedoeld voor als je ‘onder de motorkap’ wil kijken waarop de toegang tot route 2 is gebaseerd en dieper op de materie in wil gaan.

2 aug , 2016

Artikel: Samenvatting beleidskader 'Drie routes naar een valide examenproduct'

Dit is de samenvatting uit het beleidskader ‘Drie routes naar een valide examenproduct’. De samenvatting geeft op hoofdlijnen weer wat er in het beleidskader staat. Het beleidskader is als advies in mei 2016 door de regisseur Herziening aangeboden aan de minister van OCW. Het advies is beleidskader geworden, nadat de minister het advies integraal heeft overgenomen.

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.