Publicatie

Publicatie ‘Stappen route 2’

20 feb , 2018  

De afgelopen maanden is gewerkt aan de doorontwikkeling van route 2. In samenwerking met afgevaardigden van verschillende mbo-scholen, examenleveranciers, MBO Raad en NRTO is een publicatie ontwikkeld met daarin een uitwerking van alle stappen in route 2. Met de publicatie die we delen in dit artikel kunnen scholen aan de slag.


Achtergrond: Doorontwikkeling route 2


In route 2 kunnen scholen, voor een groot deel van de kwalificaties, exameninstrumenten ontwikkelen binnen de collectieve afspraken. Binnen de kwalificaties die toegang hebben tot route 2 was er een onderscheid gemaakt: kwalificaties waarvoor een aanvullende actie nodig was om te komen tot een valide exameninstrument in route 2 en kwalificaties waarvoor dit niet nodig was. Met de doorontwikkeling van route 2 is afgesproken dat voor alle kwalificaties die toegang hebben tot route 2 dezelfde afspraken gelden.


Publicatie ‘Stappen route 2’


In de publicatie ‘Stappen route 2’  is beschreven wat de afspraken voor route 2 zijn en wordt aan de hand van een aantal stappen toegelicht waar een school in route 2 aan moet voldoen. Het gaat over de totstandkoming van zowel exameninstrumenten voor beroepsgerichte instellingsexamens als instellingsexamens voor generieke eisen Nederlands en Engels. Alleen wanneer alle stappen in deze publicatie worden gevolgd, kan een school komen tot een valide exameninstrument in route 2.

De publicatie bevat de volgende stappen die de scholen moeten volgen:

  • Stap 1: Borg collectieve afspraken route 2

  • Stap 2: Controleer toegang/geen toegang route 2

  • Stap 3: Controleer context kwalificatie

  • Stap 4: Controleer beschikbaarheid servicedocument

  • Stap 5: Controleer producteisen norm voor valide exameninstrumenten


Bekijk hier de volledige publicatie waarin de stappen zijn uitgewerkt.


Digitale vaststellingslijst route 2


Op verzoek van vertegenwoordigers van de scholen is het Kennispunt Onderwijs & Examinering samen met hen aan de slag met het maken van een digitale vaststellingslijst. Deze lijst sluit aan bij de te volgen stappen in route 2. Tijdens een bijeenkomst in januari zijn met een werkgroep de technische wensen en eisen geïnventariseerd. De opbrengsten van die bijeenkomst vormen het uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van de digitale vaststellingslijst. Het streven is om in april 2018 een eerste versie beschikbaar te hebben. Deze digitale vaststellingslijst zal tijdens de Meet & Work van examenleveranciers en scholen op 17 april onderdeel van het programma vormen.


Zijn exameninstrumenten die scholen zelf al ontwikkeld hadden valide?


Voor route 2 geldt dat reeds geconstrueerde exameninstrumenten valide zijn als deze zijn geconstrueerd volgens de afspraken in route 2. Controleer of het instrument dat al geconstrueerd is voldoet aan de afspraken die zijn opgenomen in de publicatie ‘Stappen route 2’.

Hou ook in de gaten of de kwalificatie toegang heeft tot route 2 of nietDit kan nog wijzigen door de actualisatie van het overzicht toegang vs. geen toegang. Voor de zomer wordt nog eenmaal een actualisatie gedaan. De verwachting is dat de veranderingen in het overzicht gering zijn.

Op het moment dat een kwalificatie verschuift van ‘wel toegang’ naar ’geen toegang’ moet het exameninstrument nog extern gevalideerd worden via route 3 om weer valide te worden.
  • Delen
Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.