Informatievoorziening

Quickscan instellingsexamens Nederlands/Engels gereed

25 jan , 2018  

Eerder is er door de kwartiermaker samen met de MBO Raad, Steunpunt Taal en Rekenen en CINOP een oplossingsrichting uitgewerkt voor het gebruik van route 2 bij de instellingsexamens Nederlands en Engels. De MBO Raad heeft de uitwerking van de oplossingsrichting opgepakt door de ontwikkeling van de ‘quickscan’. De quickscan is nu beschikbaar! In dit artikel lees je meer over de quickscan en hoe je met instellingsexamens Nederlands en Engels komt tot valide exameninstrumenten via route 2.

Gebruik van route 2 met instellingsexamens Nederlands en Engels

Om via route 2 tot valide exameninstrumenten te komen, geldt voor de instellingsexamens Nederlands en Engels de werkwijze zoals omschreven op de website onder Stappen route 2. Daarbij geldt voor de instellingexamens voor de generieke eisen niet of de kwalificatie wel of geen toegang heeft tot route 2. Je kunt gebruik maken van route 2 met de instellingexamens Nederlands en Engels met alle kwalificaties. Specifiek voor de instellingsexamens Nederlands/Engels geldt het gebruik van de zogenaamde quickscan. Dit is het servicedocument dat in opdracht van de MBO Raad is ontwikkeld. Het is de uitkomst van de eerder ontwikkelde oplossingsrichting voor het doorlopen van de routes met instellingsexamens Nederlands/Engels.

Quickscan

Bij het ontwikkelen van de oplossingsrichting voor het doorlopen van de routes met instellingsexamens Nederlands/Engels is afgesproken dat de school bij deze generieke instellingexamens altijd gebruik maakt van een – te ontwikkelen servicedocument – voor deze generieke eisen. Dat servicedocument is, in opdracht van de MBO Raad, samen met scholen opgesteld door CINOP en Cito en heeft de naam quickscan gekregen. Je kunt de quickscan doorlopen via de website Examengidsmbo.nl. Daar vind je ook meer achtergrondinformatie.  

Met behulp van de quickscan toetsen scholen of de systematiek van het construeren van instellingsexamens leidt tot valide exameninstrumenten. Hierbij wordt gekeken naar: verantwoording, constructie, normering, vaststelling en afname. Vanuit de quickscan wordt steeds verwezen naar relevante achtergronddocumenten. Deze zijn behulpzaam bij het bijstellen van onderdelen van het proces, die de school nog niet op orde heeft.

Route 1 en route 3 met instellingsexamens Nederlands/Engels

Route 1 of route 3 gebruiken voor instellingsexamens Nederlands/Engels? Dat kan ook. De stappen die je doorloopt op deze routes zijn gelijk aan de stappen voor beroepsgerichte exameninstrumenten. Hier vind je de stappenplannen voor alle routes.

  • Delen
Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.